Test és tudat 4. (Szertartástan)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Test és tudat 4. (Szertartástan)
Tárgykód: 
M2-B314am
Tárgykód (esti): 
M2-E-B314am
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy bepillantást engedjen a buddhista szertartások hatalmas kosarába. A szertartások ismertetésének sorrendje: liturgikus éneklés, recitálás, a menedék és bódhicsitta szertartásai, a leborulás szertartásos gyakorlata, felajánlások, idézés, dicsőítés, beavatási szertartás, trónraültetési szertartás részletes ismertetése, a tantrikus szertartások, szentelések, tűzszertartások és halotti szertartások gyakorlataival való ismerkedés.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A szertartások vezetésére való felkészítés során a hallgatók gyakorlatot szereznek a különböző irányzatok liturgiájában.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A théraváda, a zen és a tibeti szertartások elméleti hátterének alapos ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Legalább egy irányzat szertartásának önálló megtartása.

Tartalom: 

A buddhizmus minden irányzatában leggyakoribb szertartáselemek, kegytárgyak, szimbólumok ismertetése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés

2-5. Théraváda szertartás, szertartási eszközök, liturgia, szimbológia

6-9. Zen szertartás, szertartási eszközök, liturgia, szimbológia

10-13. Tibeti szertartás, szertartási eszközök, liturgia, szimbológia

14. Összegzés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Liturgia, szimbológia, templomi szokásrend, oltár, áldozat, menedék, bódhicsitta, paritta

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A kurzuson való aktív részvétel. Maximálisan elfogadható távollét: 3 alkalom. A szertartásrendek alapos ismerete, a kurzus ismeretanyagának elsajátítása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

-

Ajánlott irodalom: 

-