Bemutatkozás

A Kelet-Nyugat Kutatóintézet a Főiskolán folyó tudományos kutatások összehangolására szolgál. 

Intézetünk általános célja:

A Kutatóintézet célja a buddhista hagyomány tudományos igényű kutatása, a buddhista vallásgyakorlat aktuális alkalmazási lehetőségeinek kutatása, buddhista interdiszciplináris tanulmányok folytatása, feladata a főiskolai képzés minőségének biztosításában és fejlesztésében való részvétel, a pályázatfigyelés és pályázatkészítés, továbbá a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak szervezése [SzMSz 2.5.3.1]. Elősegíti a kutatási eredmények publikálását, az eredmények dokumentálását együttműködve a Könyvtárral (oktatói publikációk összegyűjtése, MTMT). Támogatja a kiváló hallgatók publikációs lehetőséghez jutását.

Kezdeményezésünk elsődleges szellemi célkitűzése a „Kelet-Nyugat dialógus”, azaz a keleti és nyugati vallások, kultúrák közti párbeszéd szellemi igényű és tudományos szintű művelése és elmélyítése. E napjainkban globálisan kibontakozni látszó eszmecserében a buddhista erkölcs és létszemlélet képviseletére törekszünk. Arra keressük a választ, miképp lehetne átmenteni a keleti létszemlélet általunk értékesnek tartott elemeit a mi folyton változó kultúránkba. A Kelet-Nyugat eszmecseréhez egy magasabb, kultúrák fölötti egység megvalósulásának reményében szeretnénk hozzájárulni. Ezzel a Tan Kapuja Buddhista Főiskola küldetésnyilatkozatában foglalt célkitűzésnek kívánunk eleget tenni, miszerint: "Hűen a buddhizmus két és fél évezredes gyakorlatához, az élő Tanítást a jelen kor körülményei között (hely, kor, kultúra, nyelv, alkat) valósítjuk meg."

Intézetünk stratégiai célja:

  • A buddhizmuskutatás friss eredményeinek megismerése, hozzájárulás a nemzetközi buddhista hittudományi diskurzushoz.
  • A kutatási, oktatási eredmények megismertetése a tudományos (folyóiratok révén), a hallgatói (jegyzetek révén) és a széles nagyközönséggel (összefoglaló művek révén).
  • A magyarországi buddhizmus beágyazódása a nemzetközi, azon belül is az európai, ill. specifikusan a DK-Ázsiai szakmai-tudományos közéletbe.
  • A buddhizmus kutatási és oktatási eszköztárának, módszereinek és alkalmazási lehetőségeinek folyamatos megújulása.

Az Intézet vezetése:

A Főiskola legfőbb tudományos grémiuma – a Főiskola tudományos fokozattal rendelkező oktatói, kutatói és tanárai közül a fenntartó jóváhagyásával, a Szenátus által 4 évre megválasztott – négy fős Tudományos Tanács [SzMSz 2.5.3.2], amely egyrészt a főiskolai tudományos kutató szervének, a Kelet-Nyugat Kutatóintézetnek a stratégiai vezető szerve, másrészt ellátja a Belső Minősítő Bizottságnak a Habilitációs Szabályzatban [FKR 5. sz. melléklete] meghatározott tudományos feladatait, valamint a Képzés Tanácsának a Belső Tudományos Posztgraduális Képzés Működési Szabályzatában [EKR 3] meghatározott tudományos feladatait is [SzMSz 2.5.3.5]. A TT döntéseinek előkészítését, adminisztrációját, valamint döntései végrehajtását a tanulmányi igazgató és a Rektori Hivatal végzi; döntés-hozatalát pedig a főtitkár támogatja [SzMSz 2.5.3.6].

A TT tagjai közül maga választja meg a Kutatóintézet vezetőjét, aki a Kutatóintézet operatív vezetője. A Kutatóintézet TT által megválasztott vezetőjét a Főiskolai Tanács javaslatára a Szenátus erősíti meg és a rektor nevezi ki négy évre [SzMSz 2.5.3.3]. 

A Kutatóintézet vezetője: Dr. Farkas Attila Márton főiskolai docens (2020. szeptember 23-tól 2023. február 14-ig).

A Kelet-Nyugat Kutatóintézet elérhetőségei:
Cím: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
E-mail: ewri@tkbf.hu