Alapképzés

A buddhista tanító alapképzési szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a buddhista vallás kialakulásának történeti előzményeit és hátterét; a Tan alapvető tételeit lefektető Sákjamuni Buddha életét és tanításait; a buddhizmus széles körű elterjedésének folyamatát; a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak kialakulását és eszmerendszerét; a buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatát, meditációs praxisát; a buddhizmus szentiratait és kommentárirodalmát; a buddhizmus művészetét és kultúráját; továbbá a hagyományos buddhista tanításnak a modern ember gondolkodására gyakorolt kiegyensúlyozó és átformáló hatását.

A képzés 6 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

Az alapképzési szakon specializációkra tagozódó képzés zajlik, amelynek keretében a hallgatók a szak kötelező jellegű hittudományi törzsanyagának elsajátítása mellett további hittudományi ismeretek vagy a buddhista hittudomány művelésének szempontjából kiemelkedően fontos segédtudományok terén szereznek jártasságot.

A szakon létező specializációk közül az egyes tanévekben nem valamennyi, hanem kizárólag a meghirdetésükre vonatkozó intézményi döntésben meghatározottak indulnak. A szakon létező specializációk a következők:

 • buddhista gyakorlat
  dharmatanítói
   
 • buddhista összehasonlító vallásbölcselet
  vallástörténeti és filozófiai
   
 • buddhista nyelvek (2015-től határozatlan ideig nem indítjuk)
  indiai, tibeti, kínai, japán

 

A nappali munkarend szerinti képzésben valamennyi, az esti munkarend szerinti képzésben kizárólag a buddhista gyakorlat és a buddhista összehasonlító vallásbölcselet specializáció működik.

Az esti munkarendű képzés tanóráinak megtartására hétvégi időpontokban kerül sor.