Információk

A hallgatók jogai és kötelességei

A hallgatók jogait a következők biztosítják:

1. TVSZ és annak ügyrendje biztosítja – intézményi szinten.

Erasmus ösztöndíjat kizárólag aktív jogviszonyban lévő hallgató kaphat. Jogait és kötelezettségeit az SZMSZ Erasmus szabályzata és annak ügyrendje szabályozza. 

Az aktív jogviszony kizárólag a szakmai gyakorlatra menő friss diplomások esetén nem kötelező, részleteket, egyéb megkötéseket lásd a Fiatal diplomások szakmai gyakorlata Erasmus ösztöndíjjal pontban. 

Mennyit kell fizetnem, ha költségtérítéses vagyok, átsorolhatnak-e, ha nincs elég kreditem kintről - itt a válasz ezekre a fontos kérdésekre!

2. Hallgatói Mobilitási Alapelvek – minden Erasmus hallgatóra érvényes

3. Erasmus Hallgatói Charta -– minden Erasmus hallgatóra érvényes áltlános jogok és kötelezettségek

Egyéb:
A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott minden olyan  ösztöndíjra, vagy egyéb hitel folyósítására, amelyet tanulmányaik itthoni folytatásakor kapnának.  
Kötelezettségek:

A hallgatók kötelezettségeit a TVSZ és annak ügyrendje, a Tanulmányi szerződés, Ösztöndíjszerződés, valamint a jelen honlapon leírt egyéb kötelezettségek írják elő.
Kérjük, hogy jogaik és kötelezettségeik alapos megismeréséhez tanulmányozzák a fenti dokumentumokat és a honlapot.

 

Erasmus ösztöndíj típusai, időtartama

Két nagy típust különböztetünk meg, a Tanulmányi és a Szakmai gyakorlatos státuszt. Mindkét típus mindhárom képzési ciklusban, azaz a BSc, MSc és PhD képzés alatt is pályázható.

Státusz alatt azt értjük, hogy a hallgató ösztöndíjjal, vagy anélkül, de megkapja az Erasmus jogosultságot.

Alapvető feltétel, hogy egy képzési cikluson belül maximum 12 hónapnyi részvételi jogosultságot és ösztöndíjat kaphat valaki. Ez azt jelenti, hogy ha összegyűlt a 12 hónap, akkor sem kapja meg senki a z Erasmus státuszt, akkor sem, ha az ösztöndíjról lemond.

Az Erasmus státusz összevonható más ösztöndíj típussal, ebben az esetben a hallgató a státuszt tőlünk, az ösztöndíjat más forrásból kapja. Ebben az esetben beszélünk "zero grant"ösztöndíjas hallgatóról. A "zero grant "időszak is szigorúan beleszámít a 12 hónap/ciklusba.

Példa a Zero Grantra: Az a Campus Hungary ösztöndíjas hallgató, aki intézményének Erasmus partner kapcsolatához megy tanulni, vagy a Norvég alap hallgatója, aki szintén intézménye Erasmus kapcsolatait veszi igénybe.

Hogy oszlik meg a 12 hónap: a tanulmányi időszak kötelezően minimum 3, a szakmai gyakorlat pedig kötelezően minimum 2 hónap.  Ez azt jelenti, hogy egy képzési cikulson belül többször lehet újra pályázni és kimenni, ha ezt a hallgató intézete támogatja.

Túljelentkezés esetén a preferenciák között szerepel az is, hogy hányadszor megy valaki - az első tanulmányi és az első szakmai jelentkezésnél azonban ez még nem bírálati  szempont. Ezt a preferenciát ciklusonként kell értelmezni!!!!

 

Fiatal diplomások szakmai gyakorlata Erasmus ösztöndíjjal

Az Erasmus + keretein belül lehetősége van a fiatal, frissen végzett diplomásoknak is szakmai gyakorlatra menni.

Feltételek: még az abszolutórium kézhezvétele előtt meg kell kötnie a pályázónak két szerződést: a céggel az Erasmus +  Learning Agreement for Trainships szerződést, és a Nemzetközi Mobilitási Irodában az ösztöndíjszerződést.

Jelentkezni a honlapon leírtak szerint lehet, az ott lévő határidőtől függelenül, de az ott leírt módón. Javasoljuk, hogy jelentkezés előtt konzultáljanak a Nemzetközi Mobilitási Irodával a még lehetséges helyek száma miatt.

Kinek jó ez az ösztöndíjtípus:

Azoknak a hallgatóknak,

  • akik külföldön kezdenek dolgozni,
  • voltak már Erasmuson, de még van szabad hónapszámuk (Ciklusonként 12 hónapja van mindenkinek)
  • még nem voltak Erasmuson, és egy rövid nemzetközi tapasztalattal szeretnék gazdagítani az önéletrajzukat.

Miért jó ez az ösztöndíjtípus:

Mert ha munkába áll külföldön egy hallgató, anyagilag az első két-három hónap a legnehezebb, amíg még nem kap fizetést, de lakást, kauciót, és számos egyebet kell fizetnie.

 

Az Erasmus ösztöndíj mértéke az Erasmus + pályázatban

Az Erasmus + keretein belül az új pályázati szabályoknak megfelelően a hallgatók kizárólag fix összegű ösztöndíjat kaphatnak. A tört hónapra történő kiutazáskor az ösztöndíjat annyi napra kell számolni, amennyit a hallgató hivatalosan kint tölt.

A tanulmányútra utazók határozott szabályok alapján szociális alapon további kiegészítő száz eurót kaphatnak. A pályázatot a Nemzetközi Irodában kell benyújtani.

Kiegészítő ösztöndíjat kaphatnak a fogyatékossággal élő hallgatók is, a pályázatot a Nemzetközi Irodában kell benyújtani.

A két pályázat egyszerre is benyújtható, ha a hallgató mindkettőre jogosult.

A pályázatok évente kétszer kerülnek kiírásra, kérjük, hogy rendszeresen figyeljék a honlapot. Egyéb részletek a következő pontban.

Az ösztöndíjak arányának meghatározásához az Európai Bizottság megélhetési szint szerint sorolta be a résztvevő országokat.

Az alábbiakban mellékeljük a 2016-tól érvényes ösztöndíj táblázatot.

 

Tanulmányi ösztöndíj:

Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok

(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH))

500 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok

(Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

450 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT) Macedónia )

400 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 € / hó

 

Szakmai gyakorlatos ösztöndíj

A szakmai gyakorlatos ösztöndíjat a cégtől kapott fizetéssel párhuzamosan is megkaphatja a hallgató.

Fogadó ország szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok

(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH))

600 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok

(Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

550 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT) Macedónia )

500 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak -----

Egyéb, külön pályázható ösztöndíjak  - szociális és fogyatékossággal élők kiegészítő ösztöndíjak

Fogyatékossággal élők kiegészítő ösztöndíja: Azok pályázhatják, akiknek adott fizikai problémája miatt a kinttartózkodás komoly többletköltséget okoz. Néhány példa: mozgássérült hallgatónak kísérőre volt szüksége, gyengén látó hallgatónak felolvasó szoftverre, lisztérzékeny hallgatónak kiegészítő támogatásra a speciális étrendhez, és sorolhatnánk.

Ezeket az ösztöndíjakat csak azok a hallgatók pályázhatják meg, akik már elnyerték az Erasmus tanulmányi, vagy szakmai gyakorlatos ösztöndíjat.
A beszerzett tételeket, eszközöket, élelmiszert egy xls táblázatban kell vezetni, és minden számlát, bolokkot, amit beírtak az xls-be, meg kell őrizni. A fel nem használt pénzeket vissza kell fizetni.

Szociális alapon pályázható Erasmus ösztöndíj: Fix összegű, havi 100 euró, de itt is napra számolt.

Egyéb ösztöndíjak:

A Bursa szociális ösztöndíjjal kapcsolatban a www.bursa.hu oldalon, vagy az illetékes települési önkormányzatoknál lehet érdeklődni.

 

Ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók

Az ösztöndíj mértéke: Lásd a fenti táblázatot, és az új szabályozás szerint nem hónapra, hanem napra kell számolni.

Az ösztöndíjat szemeszterenként egy összegben utaljuk. Az utalás kizárólag euróban történik. Az átutalás 10-12 munkanapot igényel, ezért célszerű az ösztöndíjszerződést legkésőbb két héttel a kiutazás előtt megkötni. Utalni kizárólag a hallgató saját, magyarországi bankszámlájára tudunk, családtagokéra nem. Az ösztöndíjszerződésben kért IBAN és Swift kötelező adat, ennek hiányában nem tudunk utalni. Akkor is célszerű euró alapú számlát kötni, ha valaki az euró zónán kívüli országba utazik, hogy ne veszítsen a többszöri átváltással - ha forintszámlára utalunk eurót, akkor ezt a bank automatikusan átváltja forintra, majd ezért a forintért kell a hallgatónak zlotyt, dán koronát, fontot, stb. vásárolni, ezért vesztesége keletkezhetne.

 

Online nyelvi teszt, nyelvi segítség

Mi az az online nyelvi segítség?

Az online nyelvi segítség nem csak egy rugalmas és egyszerű, a nyelvi fejlődést elősegítő eszköz, hanem az Erasmus + program nyelvi sokszínűségét támogató program is.
A programot az Erasmus+ mobilitásban résztvevő diákok számára fejlesztették ki, hogy nyelvtudásuk még jobban fejlődhessen - ez amúgy is sokuknál az egyik nagy cél volt az Erasmus pályázatra jelentkezéskor.
Következésképp a nyelvi felmérő és záró teszten való részvétel kötelező mindazok számára, akik az Erasmus+ programban részt vesznek, és a nyelvi segítségben kínált nyelvek valamelyikén tanulnak, vagy végzik szakmai gyakorlatukat.
Kivételt képeznek azok a diákok, akik tanulmányaikat, szakmai gyakorlatukat anyanyelvükön folytatják.

A rendszer működése:

A mobilitásban részt vevőknek kötelező a mobilitás megkezdése előtt egy tesztet csinálni. Ennek alapján besorolódnak egy adott nyelvi szintre, valamint hozzáférést kapnak az online nyelvi segítséghez. A hallgatóknak saját, besorolás szerinti szintjüknél kell megkezdeni az oktatásban való részvételt. Hazatérés előtt felszólítást kapnak a második teszt elvégzésére.

Kötelezettség:

Az Erasmus+ programban részt vevő hallgatók számára az online nyelvi segítség nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is. A mobilitásban részt vevő hallgatók számára az utolsó ösztöndíj részlet kifizetési feltétele a második teszt elvégzése.

Gyakorlati tanács:

Az értesítés nem a Főiskoláról fog érkezni, hanem egy noreply@erasmusplusols.eu címről. Ez a levél tartalmazza a felület címét, a logint és a jelszót. Kérjük, hogy figyeljék a spam könyvtárat is - nem valószínű, hogy ott landolna az értesítés, de ha igen, nem kifogás, hogy ott nem nézték.
A teszt megkezdése előtt ki kell tölteniük egy résztvevő adatai oldalt is.
Első körön egy nyelvi teszt felmérőn kell részt venniük. A tesztet rövid időn belül kell kitölteniük, ezt látni fogják az e-mailben, amit kapnak. Maga a teszt a hallás utáni értésre, valamint írásra és olvasásra koncentrál.
Ha nekikezdtek a tesztnek, egy adott részt abbahagyni nem lehet, egyvégtében kell megcsinálni. Ha bármiért bezárnak az oldalt, elvész a hozzáférésük.
Ügyeljenek arra, hogy adják meg a nevüket, ne cseréljék fel a kereszt és vezetéknevet! Ebből Önöknek is, és nekünk is problámánk adódhat.
Ügyeljenek arra is, hogy mit írnak be a mobilitási időszak kezdetéhez és végéhez!!! A zárótesztről az értesítést automatikusan annak alapján fogják megkapni, amit beírtak, egy héttel az Önön által beírt dátum előtt a rendszer automatikus értesítést küld.

Nyelv váltása:

Az online nyelvi segítség jelenleg hat nyelven működik: angol, német, francia, spanyol, holland és olasz. Minden hallgatót olyan nyelvre jelölünk be, amelyiken a tanulmányait folytatja. Ha az első felmérő teszten megfelelően magas szintű eredményt ért el, lehetőség van arra, hogy az ország nyelvére válthassunk, ha a hallgató ezt szeretné tanulni. Tehát például a Németországban angolul tanulók válthatnak németre, a Hollandiában angolul tanulók hollandra, és így tovább.

 

Utazás szervezése

Az utazás szervezésében segítséget tudunk nyújtani, ugyanakkor a hallgató feladata.

 

Biztosítás

Minden kiutazó hallgatónak kötelező biztosítással rendelkezni. Ezt mind a küldő, mind a fogadó intézmény előírja. Az Európai Unió tagországaira elegendő az egységes Európai Egészségbiztosítási Kártya, de mindenkinek saját felelősségére kell tájékozódni arról, hogy egy-egy országban mit fedez a kártya. A Kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél igényelhető és kiadása térítésmentes.

Az EU-n kívülre (pld. Norvégia, Törökország, Svájc) utazó diákoknak meg kell érdeklődni, hogy az EU Egészségbiztosítási kártya érvényes-e az adott országban. Ha nem, akkor kötelező itthon biztosítást kötni.

A hallgatóknak legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötésekor érvényes biztosítással kell rendelkezni. Ennek száma, a biztosító neve az ösztöndíjszerződés kötelező része.

 

Vízum, útlevél

Az Európai Unió tagországai, valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland nem vízumkötelesek. A schengeni zónán kívül utazók  ne a személyi kártyát, hanem útlevelet vigyenek magukkal. Az útlevél egyébként is több országba javasolt, hisz a finn partnerek például gyakran szerveznek kirándulást Oroszországba, ami már vízum, és ennek megfelelően útlevélköteles. Mindenki ellenőrizze, hogy a beutazáshoz útlevélre, vagy csak személyazonosító kártyára van szüksége.

Ahol útlevél kell, ott nézzék meg a lejárati idejét, mert a kinttartózkodás végéhez számítva még több hónapig érvényesnek kell lenni az útlevélnek. Ugyanez érvényes a személyi kártyára is.

A többi országnál, például Törökország, kötelező a vízum, ezt a magyarországi követségen lehet intézni, a határon kért vízum csak a turistautakra érvényes.

A vízumot a követségek a fogadó egyetemtől kapott meghívólevél alapján állítják ki, a hallgatóknak önállóan és időben kell elkezdeni az ügyintézést.

 

Buddy

Az a hallgató, aki segítséget nyújt a főiskolánkra érkező külföldi hallgatóknak ügyeik intézésében, kulturális programjaik szervezésében. Természetesen az ilyen tevékenységet pozitívan értékeljük, amikor a magyar hallgató pályázik külföldre Erasmus, vagy egyéb ösztöndíjra.

A buddyk munkáját a mindenkori hallgatói asszisztensek szervezik. Jelentkezni bárkinek lehet, aki tud angolul. Kisebb mértékben, de igény van németül, vagy franciául beszélő hallgatókra is.
Jelentkezni e-mailben lehet: erasmus@tkbf.hu

Hasznos Erasmus+ weboldalak