Térítési és szolgáltatási díjak

Térítési díjak

Regisztrációs díj

5.000 Ft.

Határidő: a regisztrációs hét utolsó napja

Leírás: Mindenki, minden félévben fizeti. Az önköltséges hallgatók a költségtérítést ezen felül fizetik. Diákhiteles engedményezési szerződés leadása szeptember / március 15-ig lehetséges

Utó- és javítóvizsga díj

3.000 Ft.

Határidő: a vizsgára jelentkezéskor

Leírás: Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további vizsga (utó- vagy javítóvizsga).

Ismételt tárgyfelvételi díj

1.500 Ft.

Határidő: a tárgyfelvételi kérelem leadásakor

Leírás: Előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvétele (ideértve a vizsgakurzus kérelmet is).

Késedelmi díjak

Késedelmes regisztráció

5.000 Ft. hetente

Határidő: a regisztrációs hetet követő 2. hét utolsó napja

Leírás: A regisztrációs hetet követő első héten 5.000 Ft. regisztrációs díj + 5.000 Ft. késedelmi díj, a második héten 5.000 Ft. regisztrációs díj + 10.000 Ft. késedelmi díj.

Késedelmes tárgyfelvétel

1.500 Ft. tárgyanként

Határidő: a tárgyfelvételi időszakot követő 2. hét utolsó munkanapja

Késedelmes leckekönyv leadás

5.000 Ft. hetente

Határidő: aktív félév létesítése csak tartozás nélkül lehetséges

Leírás: a vizsgaidőszak utolsó napját követő 1. héten 5.000 Ft., a 2. héten 10.000 Ft., a 3. héttől 15.000 Ft.

Bejelentkezett vizsgáról igazolatlan távolmaradás

1.000 Ft. vizsgánként

Határidő: őszi félévben február 15, tavaszi félévben július 15.

Hitelesített okiratok

Leckekönyv másolat (magyar nyelvű)

100 Ft. A4-es oldalanként

Határidő: átvétel előtt

Leckekönyv kivonat (angol nyelvű)

1.000 Ft. félévenként

Határidő: átvétel előtt

Oklevél másolat

500 Ft.

Határidő: átvétel előtt

Angol nyelvű hallgatói jogviszony igazolás

500 Ft.

Határidő: átvétel előtt

Leckekönyv, oklevél másodlat (elveszett irat pótlása)

3.000 Ft.

Határidő: átvétel előtt