Gyakran ismételt kérdések

A gyakran ismételt kérdések és az arra adott válaszok feltöltését a jövőben folyamatosan végezzük.

Tanulmányi kérdések

 

Honnan tudhatom meg, hogy ki a tanulmányi ügyintézőm?

A Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok menüpont alatt találod. 

Felvettem a tantárgyaimat, de mégsem készül el az órarendem. Miért?

Ez azért van, mert az órarendi információk még nem lettek feldolgozva a Neptunban.

Elsőéves, első féléves vagyok, kell-e tantárgyat felvennem?

A rendszer megengedi, de a beiratkozáskor a tárgyfelvételt is megmutatja a tanulmányi ügyintéződ, közösen is felvehetitek a szükséges tárgyakat, valamint az általad választott szabadon választható tárgyakat. A tárgyfelvételi időszakban önállóan felveheted a tárgyakat.

Elfelejtettem a tárgyfelvételi időben tárgyat felvenni, lehet pótolni?

A tárgyfelvételi időszak utáni két hétig utólagos tárgyfelvételi díj ellenében vehetsz fel tárgyakat. Ennek díja tárgyanként 1500 Ft. A gyűjtőszámládon rendelkezésre kell már állnia a szükséges összegnek, amikor leadod a kérelmet a szükséges tárgyra.

Mi az a Praxis tárgy?

Minden olyan tevékenység lehet praxis, amit az Egyházhoz kötődő Közösségekben végeztek, pl. elvonulások, heti rendszeres gyakorlások. A képzés során egyszer vehetsz fel Dupla praxist, ezt hosszabb elvonulásra vagy két, párhuzamosan végzett tevékenységre jelent 4 kreditet. Félévente egy Praxis tárgy vehető fel, a sorszáma tükrözze a már felvett praxisok számát.

Mi az a Szakmai gyakorlat és hol lehet elvégezni?

A 2017/18-as tanévtől kezdődően a tantervben kötelező tárgyként szerepel a Szakmai gyakorlat minden szemeszterben. Olyan helyeken, szervezeteknél végezheted el, ahol valamilyen segítő tevékenységben vehetsz részt és van felsőfokú végzettségű gyakorlatvezető szakember, aki a végzett tevékenységet igazolja. Az igazoláshoz használható nyomtatványt a Segédletek/Szakmai gyakorlat menüpontban lehet letölteni.

Hogyan irathatok be jegyet az indexbe?

A megszerzett jegyeket az indexbe annak a tanárnak kell beírnia, aki neve alatt a tantárgy szerepel.

Gyakorlati jegyeket és aláírást az utolsó órán, valamint a tanár által megadott jegybeírási időpontokban lehet beírni, legkésőbb január 15-ig, a TVSZ-től eltérő rektori utasítás szerint.

Kollokviummal záródó tárgyakból, dolgozatra megajánlott jegyet a kollokviumhoz kiírt vizsgaidőpontokban, valamint jegybeírási időpontokban lehet a jegyet beiratni, a vizsgaidőszak végéig. 

Ha olyan elvonuláson vettél részt, mely nem a csoportodnak volt meghirdetve, egy külön igazolást kell kérned az elvonuláson, és ezt betenni az indexbe. Ez alapján tudja az a tanár beírni a teljesítést, aki neve alatt fut az az elvonulás, aminek el szeretnéd ismertetni. (Előzetes megbeszélés szükséges a külsős elvonulások elfogadásához!)

A praxis tárgyak teljesítésének beírásához és a szakmai gyakorlathoz is külön lapon igazolás kell a tevékenységről annak vezetőjétől, amit az index leadásakor kell betenni az indexbe, a teljesítést a TO-n írja be az illetékes tanár.

Az igazoló lapokat az index zárásakor kivesszük az indexből, és átkerül a személyes mappába, mert a tanulmányi adminisztráció része.​

Pénzügyi kérdések

 

Állami ösztöndíjas képzésre vettek fel, hol találom az állami ösztöndíj részleteit?

Az állami ösztöndíjasok számára az Oktatási Hivatal állított össze egy ismertetőt, melyet a Pénzügyek/Finanszírozás menüpont alatt az Állami ösztöndíjas oldalon találhatod meg.

Passzív félév alatt kell TB-t fizetnem?

A passzív féléves státusz nem jelenti a hallgatói jogviszony megszűnését, ezért ekkor is jogosult a hallgató a társadalombiztosítási ellátásra. A társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvényben megtalálható, hogy egészségügyi ellátásra jogosult "a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár". (A 16. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanuló és hallgató a tanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.)

Neptun kérdések

 

Kitől kapom meg a Neptun kódomat?

Minden hallgató a felvételi értesítővel kapja meg a Neptun kódját és a jelszavát tartalmazó, személyre szóló levelet. A Neptun kezelését rövidített formában tartalmazó hallgatói tájékoztató a honlapon elérhető.

Elfelejtettem a Neptun kódomat/jelszavamat. Mit tegyek?

A tanulmányi ügyintéződ meg tudja mondani a Neptun kódodat. Ha a kezdeti jelszót már megváltoztattad, ezt is vissza tudja állítani.

Szükséges-e speciális hálózati kapcsolat a Neptun eléréséhez?

Nem. Mivel a Neptun alapvetően böngésző-alapú, akár lassabb modemes kapcsolattal is használható. Amennyiben mégsem lehet az adott helyről elérni, fel kell keresni a hálózat rendszergazdáját, és megkérni, hogy engedélyezze a HTTPS oldalak letöltését.

Kell-e valami speciális program a Neptun használatához?

Nem. A használathoz elegendő egy egyszerű böngészőprogram, amely manapság már minden telepített operációs rendszer része. Fontos, hogy úgy legyen beállítva, hogy a titkosított oldalakat (HTTPS) is tudja kezelni.

Merre találom a belépési lehetőséget?

A Neptunba a honlapunk jobb felső részén található 'Belépés a Neptunba' felirat alatti linkek egyikére kattintva lehet belépni hallgatóként és/vagy oktatóként.

Egyéb kérdések

 

Milyen egy hivatalos nyilatkozat?

Meghatalmazást vagy más hivatalos iratot közjegyző által hitelesítve, VAGY két tanú aláírásával, személyi adataival ellátva kell benyújtani.

Messze lakom a Főiskolától, kérhetek kollégiumi elhelyezést?

Kollégiumi elhelyezést csak az állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók kaphatnak, amennyiben vidéki vagy külföldi állandó lakcímmel rendelkeznek. Az igényeket lehetőleg a beiratkozáskor jelezzétek, férőhelyet csak ebben az esetben tudunk intézni. A kollégiumi elhelyezés ügyében Kerber Szilvia tud segíteni a TO 2-es szobában ügyfélfogadási időben, vagy a kerber.szilvia@tkbf.hu e-mail címen.