Szakmai gyakorlat

A 2017/18-as tanévtől kezdődően a tantervben kötelező tárgyként szerepel a Szakmai gyakorlat minden szemeszterben. 

A hallgatók számára kötelezően előírt szakmai gyakorlatok számára a Főiskola nem jelölt ki meghatározott helyeket. A szakmai gyakorlat helyének felkutatása a hallgató feladata, aki a kurzus tárgyfelelősével és/vagy oktatójával konzultálva a szakmai gyakorlat megkezdése előtt egyezteti a részleteket és rögzíti a teljesítés konkrét feltételeit (szükség esetén az oktatási rektor helyettes bevonásával).

A szakmai gyakorlat helyének kiválasztásában a hallgató mozgástere tehát igen nagy. Ennek célja az, hogy minden hallgató olyan tevékenységet vagy tevékenységi területet választhasson szakmai gyakorlatként, amely érdeklődési körébe vág, ahol kihívást érez teljesíteni, amely lehetőséget nyújt a fejlődésre. Másfelől, a Főiskola azért sem kívánja leszűkíteni a választható területeket, mert a buddhista elvek szerinti életvezetés és mindennapi tevékenység értékrendje  minden helyzetben érvényesíthető.

A szakmai gyakorlat célja az, hogy a hallgató a képzés folyamán megismert buddhista alapfogalmakat – mettá (kedvesség, szeretet), upekkhá (kiegyensúlyozottság), khanti (türelem, tolerancia, elfogadás, kitartás), karuna (segítőkészség), nekkhamma (lemondás) – a gyakorlatban, vagyis munkavégzés során, valamint a munkavégzéshez köthető szituációkban és élethelyzetekben is erősítse meg magában, viselkedésében ezek váljanak irányadóvá. 

Követelmény: 

A befogadóhellyel kötött egyéni megállapodás szerint, a hallgató tudásának megfelelően, odaadóan végezze a vállalt feladatot a gyakorlat ideje alatt, majd erről egy legalább A/4 oldalas beszámolót készítsen, s azt a gyakorlatot követően, az adott félév vizsgaidőszakában.

Az igazoláshoz szükséges nyomtatvány letölthető (frissítve: 2019.09.17):