Tanulmányok

2019.03.05.
A Főiskola kizárólag hittudományi képzési területen nyújt alap- és mesterszintű képzést, buddhista tanító megnevezéssel az alábbi képzési és kimeneti követelmények szerint: Képzési és kimeneti követelmény a... Tovább
2019.03.05.
A szenátus által jóváhagyott futó tantervek: Tantervek 2020-tól (34/2019. (06.27.)) buddhista tanító BA 2020 buddhista tanító MA 2020 Tanterv 2017 - buddhista tanító BA és MA (32/2017. (V.18.)) Tanterv 2015 - buddhista tanító BA... Tovább
2019.03.05.
Az intézményi tájékoztatóban bemutatjuk a Főiskolára vonatkozó általános tudnivalókat és – képzési időszakonként elkülönítve – a képzésenkénti információkat. Az intézményi tájékoztatót minden év... Tovább
2019.03.05.
A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer a felsőoktatási intézmények tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját, oktatási, oktatás-szervezési feladatainak regisztrálását és információs rendszerét látja el.  Belép... Tovább
2019.03.05.
A 2017/18-as tanévtől kezdődően a tantervben kötelező tárgyként szerepel a Szakmai gyakorlat minden szemeszterben.  A hallgatók számára kötelezően előírt szakmai gyakorlatok számára a Főiskola nem jelölt ki meghatározott helyeket. A szakmai gyakorlat helyének felkutatása a hallgató... Tovább
2019.03.05.
Főbb változások (frissítve: 2020.04.02.): A szakdolgozat elektronikus beadása nem CD-n hanem a Neptunon keresztül történik! A szakdolgozat beadásának előfeltétele, hogy a hallgató a Neptunon keresztül (Hallgatói weben-> Tanulmányok/Szakdolgozat menüpont) kérje a szakdolgozat befogad... Tovább
2019.03.05.
Koronavírus veszélyhelyzet miatti különleges szabályok a 2020/2021. tanév tavaszi félévében: - 5/2020. (05.06.) sz. rektori utasítás a 2019/2020. tavaszi félévi vizsgaidőszak, záróvizsgaidőszak és 2020. évi felvételi eljárás online megszervezé... Tovább
2019.03.05.
A hallgató a kurzusfelvételi időszakban jogosult a Neptunban a Főiskola bármely oktatási szervezeti egysége által meghirdetett kurzusra, vizsgakurzusra jelentkezni (kurzusfelvétel). A kurzusfelvételi időszak a szorgalmi időszak első két hete. A hallgató által felvett kurzust törölni legkésőbb a szorgalmi... Tovább
2019.03.05.
Beiratkozás A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Időpontja: csak az első félév kezdetén, vagy átvételkor. A beiratkozás a beiratkozási lap kitöltésével és... Tovább

Oldalak