Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a Főiskolán megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. Nem minden önkormányzat csatlakozik az ösztöndíjhoz, ezért meg kell nézni, hogy a település ahol állandó lakhellyel rendelkezel írt-e ki pályázatot.

Jogosult hallgatók

  • Teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő (aktív státuszú)  hallgatók és
  • a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj megállapításával és folyósításával, az intézményi ösztöndíjrésszel kapcsolatos feladatokat a gazdasági igazgató látja el.

"A" típusú pályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára az adott tanév második és a rákövetkező tanév első félévére vonatkozóan.

"B" típusú pályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj időtartama 10 hónap, önkormányzati ösztöndíjrészének kifizetése október, illetve március hónapban, de legkésőbb a Főiskolához történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban bővebb információ az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján érhető el.