Mesterképzés

A buddhista tanító mesterképzési szakon folyó oktatás célja a buddhista tanító alapképzési szakon elsajátított ismeretekre és kompetenciákra építve azok további bővítése, illetve elmélyítése, különös tekintettel a következő területekre: a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak részletes, elmélyült megismerése; a buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatának, meditációs praxisának magasabb szintű, életmódszerű elsajátítása; a buddhizmus szentiratainak és kommentárirodalmának idegen (angol) nyelvű fordításokra is támaszkodó alapos feldolgozása; a másodlagos szakirodalom áttekintése, részben feldolgozása; a buddhizmus nyugati elterjedésének és beágyazódási folyamatának tanulmányozása; a buddhizmus és a modern társadalomtudományok, természettudományok lehetséges kapcsolatának vizsgálata; a buddhizmus és más vallások összehasonlító elemzése; továbbá a hagyományos buddhista tanítás magas szintű kifejtésének és átadásának készsége.

A képzés 4 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.

A mesterképzési szakon specializációkra tagozódó képzés zajlik, amelynek keretében a hallgatók a szak kötelező jellegű hittudományi törzsanyagának elsajátítása mellett további hittudományi ismeretek vagy a buddhista hittudomány művelésének szempontjából kiemelkedően fontos segédtudományok terén szereznek jártasságot.

A szakon létező specializációk közül a szak meghirdetésének tanévében nem valamennyi, hanem kizárólag a saját meghirdetésükre vonatkozó intézményi döntésben meghatározottak indulnak. A szakon létező specializációk a következők:

  • buddhista gyakorlat
    dharmatanítói
  • buddhista nyelvek (2015-től határozatlan ideig nem indítjuk)
    indiai, tibeti, kínai, japán
  • buddhista összehasonlító vallásbölcselet (2015-től határozatlan ideig nem indítjuk)
    vallástörténeti és filozófiai

A szak – és valamennyi specializációja – kizárólag a nappali mukarend szerinti (nappali tagozatos) képzésben működik.