Hátrányos helyzetűek speciális ösztöndíja

Az „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” EFOP-3.4.3-16-2016-00024 számú pályázat keretében a Főiskola szociokulturálisan hátrányos helyzetűek számára ösztöndíjrendszer kidolgozását vállalta. Ennek érdekében a Szenátus a fenntartó Egyház egyetértésével, a Főiskola saját bevételét képező pályázati forrás terhére, a jelen szabályzatban meghatározott módon, pályázati úton, egyéb ösztöndíjat adományoz a pályázati célcsoportba tartozó hallgatók részére nyújtható szociális, illetve teljesítmény alapú támogatáson túlmenően [HTJSZ 3.2.2.4], az alábbiak szerint.

Célcsoport követelmény:

  • lakóhely a hátrányos helyzetű térségben, hátrányos helyzet [Nftv. 108. § 10. pont],
  • készséghiány [Nftvhr. 62. § (2)–(7) bek.],
  • fogyatékkal élés [Nftv. 108. § 6. pont]. 

Az ösztöndíj pályázat: 

  • az ösztöndíj pályázat belső kihirdetésre kerül, arra a Főiskola aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek. Rászorultságukat hivatalos dokumentumokkal (lakcímkártya, orvosi igazolás) kell alátámasztaniuk. Személyes adataik és különleges adataik kezeléséhez hozzájárulnak. 

Az ösztöndíj mértéke:

  • a támogatás első szemeszterében a szorgalmi időszak hónapjaiban havonta 10.000 Ft;
  • a következő szemeszterekben havonta 15.000 Ft.

Az ösztöndíj odaítéléséről a mindenkori szakmai vezető felterjesztése alapján a hivatalban levő rektor dönt.

Az ösztöndíj kizárólag a pályázati forrásból kerül kifizetésre, a Főiskola költségvetését egyébként nem érinti.

Az „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” EFOP-3.4.3-16- 2016-00024 számú pályázat megvalósítása céljából a projekt teljes megvalósítási időtartama alatt (2017. augusztus 1-jétől 2021. szeptember 30. napjáig), visszamenőlegesen is alkalmazandó.