Információátadás

Üdvözöljük A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (TKBF) együttműködő szervek tájékoztatására szolgáló honlapján!

Főiskolánk az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 105. § (5) bekezdés b) pontja alapján az E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti együttműködésre kijelölt közfeladatot ellátó szerv. A jelen web oldal az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 147. §-ának (1) bekezdése szerinti, kizárólagosan az elektronikus ügyintézést biztosító hatóságok, állami-, önkormányzati- és más szervek, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek (együttesen: együttműködő szervek) tájékoztatására és az ezzel kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítésére szolgáló honlap. Ügyfelek részére információt nem tartalmaz.

1.) A TKBF és az együttműködő szervek biztonságos elektronikus kapcsolattartására szolgáló elérhetőség a TKBF Hivatali Kapu (KRID azonosító: 142554982). A TKBF Hivatali Kaput ügyfelek nem használhatják.
2.) A TKBF Információátadási Szabályzata elérhető innen
3.) Az együttműködő szervek részére történő adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

3.1.) Az adatátadást a TKBF Információátadási Szabályzata alapján, az abban foglalt feltételek mellett, az E-ügyintézési tv. III. fejezetében, valamint a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet VI. fejezetében előírtak szerint, az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél történt regisztrációt követően nyújtja.

3.2.) Az adatátadást a TKBF a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 3. sz. mellékletének I/A. 4. pontjában, I/B. 4. pontjában, a 4. sz. melléklet 2. pontjában és a 6. sz. melléklet 5. pontjában meghatározott igénylők részére, az ugyanott meghatározott feltételekkel nyújtja.

3.3.) Az adatátadási szolgáltatás igénybevételéhez az igénybevevő együttműködő szerv köteles nyilatkozni, hogy megismerte és elfogadta a TKBF Információátadási Szabályzatban foglaltakat.

3.4.) Az adatátadási szolgáltatás igénybevételéhez hivatali kapu regisztráció szükséges.

3.5.) Az igénylő által jogszerűen kért információ átadását a Főiskola Hivatali Kapuján (TKBF) lehet kérni, a jogosultság, jogcím és jogalap, valamint a kért adatok megjelölésével.
4.) Üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó – technikai tevékenységre vonatkozó tájékoztatás: ilyen technikai tevékenység jelenleg nincs tervezve a 3 napos előzetes tájékoztatási kötelezettség figyelembevételével.