Speciális támogatások

2019.03.03.
Szociális alapú főiskolai juttatásokat a hallgatók szociális helyzetük alapján, pályázat útján és a pályázati feltételekben megjelölt adatok igazolásával igényelhetnek. A hallgatók szociális helyzetét a jogszabályban figyelembe venni rendelt... Tovább
2019.03.02.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati... Tovább
2019.03.01.
Az „Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán” EFOP-3.4.3-16-2016-00024 számú pályázat keretében a Főiskola szociokulturálisan hátrányos helyzetűek számára ösztöndíjrendszer kidolgozását vállalta. Ennek érdekében a Szen... Tovább
2019.02.28.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. A szakmai gyakorlati öszt... Tovább
2019.02.27.
Jogosult hallgatók Állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók.