A Tan Kapuja Buddhista Főiskola választott testületei

I.) Állandó testületek (2021.01.22.)

A Főiskolai Tanács (FT) tagsága a következő:

a) az FT elnöke hivatalból: Karsai Gábor rektor;
b) egyház által delegált FT tagok: Cser Zoltán és Szathmári Botond;
c) főállású oktatói FT tagok (2019.04.05-2023.02.14.): Dr. Kenéz László és Dr. Balikó György;
d) adminisztratív alkalmazotti FT tag (2016.10.20-2023.02.14.): Baranyai Ágnes.
e) HK delegáltak a 2020.06.01-2021.05.31. ciklusra: Zeke Anna HK alelnök.
[Az FT létszáma: 7 fő. Az FT határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

A Minőségirányítási Bizottság (MiB) a következő összetételű:

a) az MiB elnöke (2016.12.07-2020.10.20): Dr. Körtvélyesi Tibor oktatói tag;
b) az MiB tagja hivatalból: Karsai Gábor rektor és Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
c) az MiB Egyház által delegált tagja: Farkas Pál;
d) Szenátus által delegált oktatói tag: Dr. Körtvélyesi Tibor (2016.12.07-2023.02.14) és Takács László (2019.04.05-2023.02.14);
e) Szenátus által delegált adminisztratív tag: dr. Barta Péter (2019.04.05-2023.02.14);
f) a 2020.05.31-2021.05.31. ciklusra az MiB hallgatói tagja:  Pallang Gabriella; póttag: Ujvári Gábor.

[A MiB elnökét tagjai közül maga választja meg. A MiB létszáma: 7 fő. A MiB határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

A Tudományos Tanács (TT) egyházi jóváhagyású tagsága a következő:

Dr. Farkas Attila Márton (2019.04.05-2023.02.14.); a Kelet-Nyugat Kutatóintézet vezetője és a TT elnöke (2020.09.03-2023.02.14);
Dr. Schreiner Dénes (2020.09.03-2023.02.14.);
Dr. Kuzder Rita. (2019.04.05-2023.02.14.).
Dr. Németh Norbert (2020.09.03-2023.02.14.).

[A TT elnökét tagjai közül maga választja meg. A TT létszáma: 4 fő. Az TT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

A Belső Habilitációs Tanács (BHT), illetve a Posztgraduális Képzés Tanácsa (PKT) feladatait a Tudományos Tanács látja el.

Az Oktatási Tanács (OT) tagsága a következő:

a) elnök: Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György

[Az OT elnöke az oktatási rektorhelyettes. Az OT létszáma: 5 fő. Az OT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

A Képzési Bizottság (KB) tagsága a következő:

a) elnök: Cser Zoltán oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György;
g) BA szakfelelős: Dr. Kenéz László;
h) MA szakfelelős: Dr. Fórizs László;
i) Karsai Gábor rektor;
j) Győri Péter tanulmányi igazgató.

[A KB elnöke az oktatási rektorhelyettes. A KB létszáma: 9 fő. A KB határozatképességéhez 5 fő jelenléte szükséges.]

A Hallgatói Ügyek Bizottsága (HÜB) a következő összetételű:

a) a HÜB elnöke hivatalból[1]: Győri Péter tanulmányi igazgató,
b) a HÜB oktatói tagja (2019.07.08-2022.07.07): Dr. Kuzder Rita,
c) a HÜB oktatói póttagja (2019.07.08-2022.07.07): Dr. Körtvélyesi Tibor,
c) a 2020.06.01-2021.05.31. ciklusra a HÜB hallgatói állandó tagja: Zeke Anna HK alelnök, póttag: Várszegi József.

[A HÜB létszáma: 3 fő. Az HÜB határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges.]

A Főiskolai Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság, illetve a Főiskolai Kreditátviteli Bizottság feladatait a HÜB látja el

Az Erasmus Bizottság a rektorral kiegészült, a rektor elnökletével ülésező HÜB.

Hallgatói Fegyelmi Bizottság (HFB) a következő összetételű:

a) a HFB elnöke (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Cser Zoltán;
b) a HFB alelnöke (2017.05.18-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Balikó György;
c) a HFB oktatói tagja (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Kuzder Rita; oktatói póttagja (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Farkas Attila Márton;
d) a 2020.06.01-2021.05.31. ciklusra a HFB hallgatói állandó tagja: Laár Balázs, póttagok: Várszegi József és Ujvári Gábor.
[A HFB tanácsokban jár el, melyek létszáma: 3 fő. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) a következő összetételű:

a) a HJB elnöke hivatalból Karsai Gábor rektor;
b) a HJB oktatói tagjai (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Schreiner Dénes és Szathmári Botond;
c) a HJB oktatói póttagjai (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Körtvélyesi Tibor és Dr. Kenéz László;
d) a 2020.06.01-2021.05.31. ciklusra a HJB hallgatói állandó tagja: Horváth József, Pallang Gabriella, póttagok: Várszegi József és Ujvári Gábor.
[A HJB háromfős általános, illetve fegyelmi tanács keretében hozza döntéseit. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Az Alkalmazotti Etikai Bizottság (AEB) a következő összetételű (2020.10.21-2024.10.20.):

a) az AEB elnöke: Földiné Irtl Melinda;
b) az AEB oktatói tagja: Dr. Kenéz László;
c) az AEB adminisztratív tagja: Baranyai Ágnes;
d) az AEB póttagok: Cser Zoltán, Dr. Schreiner Dénes, Szathmári Botond.
[Az AEB létszáma: 3 fő. Az AEB határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács (FTDT) tagjai:

a) az FTDT elnöke (2017.09.01-2021.08.31.): Szathmári Botond,
b) az FTDT titkára (2017.09.01-2021.08.31.): Dr. Kenéz László,
c) a 2020.06.01-2021.05.31. ciklusra hallgatói állandó tag: Zeke Anna HK alelnök; póttag: Ujvári Gábor.
[Az FTDT létszáma: 3 fő. Az FTDT határozatképességéhez 3 fő szükséges, de részleges írásbeli szavazás lehetséges.]

II. Ad hoc testületek

Az 1. sz. Speciális Bizottság tagjai (2019.09.26-tól):

Elnöke: Győri Péter tanulmányi igazgató,
Tagjai:
- dr. Barta Péter főtitkár,
- Czibóka István a HK által felkért speciális igényű hallgató, és
- Takács László fogyatékosügyi koordinátor.

[A Bizottság a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2.2.4.2. pontja alapján a speciális igényű hallgatók részére szükséges segítségnyújtásra, mentességekre és kedvezmények megállapítására létrehozott eseti főiskolai bizottság, amelynek létszáma: 4 fő, határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

A Gyakorlati Szakértő Testület tagjai:

- Farkas Pál,
- Dobosy Antal és
- Cser Zoltán.
[A Testület a meditációs gyakorlati órákkal kapcsolatos kérelmek HÜB elbírálásának támogatására, véleményezésére létrehozott eseti főiskolai bizottság, amelynek létszáma: 3 fő, határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges. A testület maga dönt az elnöki tisztség betöltéséről, illetve az elnök személyéről. A testület tagjai akadályoztatásuk esetén jogosultak delegálni helyettesüket.]