Praxis

Az első éveseknek lehetősége lesz ún. “fix speckoll-ok” közül választani. Ezek a korábbi rendben működő kötelező “Szakmai gyakorlat”, illetve szabadon választható “Praxis” tárgyakat hivatottak felváltani. Ezek a fix speckoll-ok a következők, félévente max. 3 kreditnyi vehető fel belőlük:

  • Praxis 1. (közösségi szolgálat) 1 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola kötelékében végzett bármilyen közösségi szolgálat 30 órában, amelyet az Egyház/Főiskola valamelyik alkalmazottja igazol. A hallgató a közösségi szolgálatért díjazást nem kap.
  • Praxis 2. (közösségi szolgálat) 2 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola kötelékében végzett bármilyen közösségi szolgálat 60 órában, amelyet az Egyház/Főiskola valamelyik alkalmazottja igazol. A hallgató a közösségi szolgálatért díjazást nem kap.
  • Praxis 3. (önfejlesztés) 1 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola által engedélyezett praxis 30 órában (pl. 15 alkalom x 2 órában tartott mozgásgyakorlat, művészeti vagy harcművészeti foglalkozás, önismereti gyakorlat, stb.), amelyet az Egyház vagy Főiskola által jóváhagyott belső vagy külső gyakorlatvezető tart és igazol. A gyakorlatvezető ezekért a foglalkozásokért díjazást nem kap.
  • Praxis 4. (önfejlesztés) 2 kredit: a félév során A Tan Kapuja Buddhista Egyház vagy Főiskola által engedélyezett praxis 60 órában (pl. 15 alkalom x 4 órában tartott mozgásgyakorlat, művészeti vagy harcművészeti foglalkozás, önismereti gyakorlat, stb.), amelyet az Egyház vagy Főiskola által jóváhagyott belső vagy külső gyakorlatvezető tart és igazol. A gyakorlatvezető ezekért a foglalkozásokért díjazást nem kap.

 Külső (nem egyházi-főiskolai) közösségi szolgálat (szakmai gyakorlat) elismerésére a mostani első évesektől kezdve nem lesz mód, mivel megszűnik a kurzus kötelező jellege. A felsőbb éveseknek még a régi rendszer fut, a régi szabályokkal.