Űrlapok hallgatóknak

Ellenőrző lista
Kódtáblázatok
Pályázati űrlapok
Hallgatói nyilatkozat
Kinti intézményeknek szóló jelentkezési lapok, tanulmányútra 
Tanulmányi és szakmai gyakorlati szerződés
Tanulmányi eredményről szóló értesítő
Megérkezést igazoló dokumentum
Kinttartózkodást igazoló dokumentum
Ösztöndjszerződés
1. sz. számú Melléklet
Beszámoló jelentésKódok

Az Erasmus pályázatban többféle kód használatos. Kódja van az intézményeknek, és a különböző szakoknak is.
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola kódja: HU BUDAPES35
A partner intézmények kódja: a Pályázati lehetőségek táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.
Országkódok: ISO 3166-2 kód, a Learning agreement for Studies kitöltéséhez szükséges!
Tématerületek kódja:  ISCED 2013-as kódokat kell használni az Erasmus+ szerződésekhez!


Pályázati űrlapok

> >  Tanulmányi mobilitás - Pályázati űrlap
> >  Szakmai gyakorlat - Pályázati űrlap

A kitöltött jelentkezési lapot kinyomtatva, aláírva kell leadni a Nemzetközi Irodában, az alább található hallgatói nyilatkozattal együtt.


Hallgatói nyilatkozat

> >  Nyilatkozat - Erasmus+ mobilitás

Hallgatói nyilatkozat a mobilitást érintő legfontosabb információk ismeretéről.


Kinti intézményeknek szóló jelentkezési lapok, tanulmányútra

> > Angol nyelvű jelentkezési lap letöltése

A fenti jelentkezési lap intézményfüggetlen. Kizárólag akkor kell használni, ha a megpályázott intézménynek nincs saját jelentkezési lapja.

A kinti intézmények jelentkezési lapjai:
Ha a partner megküldi, akkor feltöltjük a lapot, vagy az elérhetőséget a Pályázati lehetőségek oldalon az adott intézménynél.
Ha a partner nem küldi meg, törekedjenek a kinti intézmény honlapján megtalálni. Általában a Nemzetközi Irodák honlapjához van feltöltve. Ügyeljenek arra, hogy az önök státusza "Exchange Student", azaz cserediák, és csak erre vonatkozó jelentkezési lapot töltsenek ki.

Ha a kinti jelentkezési lap online: 
Kérjük, hogy ezt csak akkor töltsék ki, ha az adott intézményhez történő kiutazásuk már jóvá van hagyva.


Tanulmányi  és szakmai gyakorlati szerződés (Learning Agreement)

 > > Tanulmányi szerződés letöltése
 > > Szakmai gyakorlati szerződés letöltése

A tanulmányi v. a szakmai gyakorlati szerződés az egyik legfontosabb dokumentum, ez az egyik jogalap a kinti tanulmányok hazai elismeréséhez. A szerződést kötelező a kiutazás előtt megkötni!
A szerződés jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre! Felhívjuk a figyelmet, hogy a fejlécben a név és a tanév kitöltése kötelező!!!!


Tanulmányi eredményről szóló értesítő (Transcript of Records)

> > A tanulmányi eredményről szóló értesítő letöltése

Az értesítőnek két célja van:

Jelentkezéskor:
1. Információt ad a fogadó intézmény számára azokról a tárgyakról, amiket a hallgató saját intézményében már tanult. Emellett informálja a fogadót a hallgató eredményeiről is. Ezért ezt minden hallgatónak ki kell tölteni, és a jelentkezési lappal és az egyéb, a fogadó által előírt dokumentumokkal együtt kell kiküldeni.

A legtöbb tárgy elnevezése megtalálható angolul a Neptunban, ha megnyitáskor az angol oldalra megy.

A jelentkezéskor elég a tanulmányi értesítőt egy példányban leadni, a fogadó intézmény részt az első oldalon nem kell kitölteni. A folyamatban lévő tárgyakat is be kell írni, "In Progress" megjegyzéssel. Ha már véglegessé vált, hogy ki hol fog tanulni, akkor a következő változtatásokat kell megcsinálni:

a. a már beadott példánynál az ezt az első oldalt teljesen kitölteni, a fogadó intézmény adataival. A kinti koordinátor személyes adatai kihagyhatók.  
b. A korábbi beadás óta teljesített tárgyak jegyeit beírni.
c. Az időközben folyamatban lévő új tárgyakat beírni, a jegy rovatba az "In Progress" megjegyzést tenni.

A lábjegyzetbe a hallgató írja be nevét.
A b. és c. pontban jelzett változások jellemzően azoknál fordulnak elő, akik tavasszal adták be pályázatukat, de a rákövetkező tanév tavaszi félévében utaznak ki.
Fontos: A Transcriptben csak az eredményes vizsgákat szabad feltüntetni!!!!

Hazajövetelkor:
2. A kinti intézmény informálja a küldő intézményt a hallgatók által kint felvett tárgyakról, a külföldön szerzett jegyekről, kreditjeiről. A partner intézmény vagy a saját rendszeréből generált formátumot használl, vagy a Learning Agreement after Mobility részét. Mindekttő elfogadható. Saját érdekükben kérjük, hogy az értesítőn mind a jegyek, mind a kreditpontok, és jegyek átszámítási módja legyenek feltüntetve!


Megérkezést igazoló dokumentum (Certificate of Arrival)

> > Megérkezést igazoló dokumentum letöltése

A dokumentumot legkésőbb két héttel a fogadó intézményhez történő megérkezés után aláiratva, lepecsételve bescannelve kell e-mailben visszaküldeni. Kérjük, hogy lehetőleg pdf formátumban scanneljenek. A dokumentumot küldés előtt a következő formában nevezzék át: vezetéknév_keresztnév_CoArrival. A dokumentumot a következő címre küldjék vissza: erasmus@tkbf.hu
Az eredeti dokumentumot a hazaérkezéskor le kell adni a Nemzetközi Irodában.


Kinttartózkodást igazoló dokumentum (Certificate of Attendance)

> > A kinttartózkodást igazoló dokumentum letöltése

Az aláírt, lepecsételt dokumentumot bescannelve el kell küldeni az erasmus@tkbf.hu címre, az eredeti példányt pedig hazaérkezés után be kell mutatni a Nemzetközi Irodában.


Szerződésminta Erasmus+ felsőoktatási tanulmányokhoz (Grant Agreement)

> > Általános szerződésminta tanulmányokhoz letöltése
> > Szerződés módosításhoz minta

Minden hallgató kizárólag a Nemzetközi Irodában kötheti meg az ösztöndíjszerződést.
Ez az a pénzügyi szerződés, aminek alapján a hallgató ösztöndíját utaljuk. A szerződés tartalmazza a hallgató jogait és kötelességeit is. Minden hallgatónak saját felelőssége, hogy időben jöjjön be megkötni. Javasolt időpont: a kiutazás előtt három héttel, kivéve a már nyáron kiutazókat.  

A szerződéskötéshez a következők szükségesek:

1. Kinti fogadónyilatkozat - kérjük, hogy hozzanak egy másolati példányt is magukkal, ami itt marad az irodában.
2. TO-tól az Ügyrend 1. számú mellékletének lepecsételt másodpéldánya (lásd alább)
3. A három oldalról aláírt Tanulmányi szerződés
4. Mindenkinek saját devizaszámlával kell rendelkezni, családtagokét nem fogadjuk el. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola az ösztöndíjat kizárólag euróban utalja, Magyarországon vezetett bankszámlára!
5. Banki adatok a szerződésben leírt módon kellenek, valamint kell a hallgató adószáma is!
6. Kérjük, hogy töltsék ki a szerződés személyes részét, és e-mailben küldjék meg a szerződéskötés előtt az erasmus@tkbf.hu cimre.

Küldés előtt a szerződést a következőképp nevezzék át: vezetéknév_keresztnév_2020_21 Ű(tanév szerint)
A szerződést nem kell előre kinyomtatni, erre az aláíráskor a Nemzetközi Irodában kerül sor!!!!

> > Ügyrend 1. számú mellékletének letöltése
A mellékletet két példányban kell kitölteni, az egyik példány a hallgató Tanulmányi Osztályáé, a másik példányt le kell pecsételtetni a TO-n és  szerződéskötéskor leadni a Nemzetközi Irodában. Ennek a dokumentumnak az alapján állítja be a TO az aktív Erasmus státuszt a Neptun rendszerben, ami a további felmentések, kreditátvitel, jegybeszámítás alapját képezi.


Beszámoló jelentések

A Tempus Közalapítványnak küldendő beszámoló:  A beszámoló jelentést a kiutazó hallgatóknak online kell beküldeni. A beszámoló jelentés eléréshez szükséges internet címet, logint és passwordot e-mailben kapja meg mindenki a Tempus Közalapítványtól / a Mobility Tool rendszertől.  

Az intézményi honlapra készítendő beszámoló: Kérjük, hogy a beszámolót kizárólag pdf formátumban küldjél el az erasmus@tkbf.hu címre és az iroda feltölti a honlapra. Olyan információkat osszanak meg a leendő kiutazókkal, melyek hasznosak lehetnek számukra - külön kiemelten például a tanulmányútnál az egyes felvehető tárgyak elemzését, a szakmai gyakorlatnál a munkahely leírását, valamint hogy jutottak ehhez a munkához. A fájlt kérjük a következő formában átnevezni: vezetéknév_keresztnév_hely_tanév


Ellenőrző lista

> > Ellenőrző lista letöltése

A listával segíteni próbálunk, hogy semmit ne felejtsen el.