Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja

A gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél eltöltött időszak, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértésében.

Kiknek szól?

Minden hallgató minden ciklusban részt vehet a szakmai gyakorlatos pályázatban, tehát BA és MA hallgatók is!!!!

> > Friss diplomások részvétele

A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, és a szerződéskötésre is ekkor kerül sor!).

Fogadó intézmény

A fogadó intézmény lehet vállalat, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet.

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek: Nemzeti Irodák; EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).

Földrajzi helyszín

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország), valamint az Európai Unió szerves részének tartozó „tengerentúli megyék”, például Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, stb.  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

Időtartam

Minimum 2, maximum 12 hónap. 

A tavaszi félévben végzett szakmai gyakorlat szeptember 30-ig tarthat.

Hol lehet gyakorlati helyet találni?

Általános részvételi feltételek

A külföldi szakmai gyakorlatról egy tartalmilag egyeztetett, írásos Training Agreement megkötése készül.
A gyakorlati időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett gyakorlati programról és eredményekről
A gyakorlati időszak végén a hallgató két beszámolót köteles írni – online a Tempus Közalapítványnak, valamint egy képes-szöveges beszámolt a buddhista főiskola Erasmus honlapja számára
A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására (amennyiben jogviszonyuk még fennáll)

A szakmai gyakorlatos szerződések megkötésének menete:

A hallgató talál magának olyan szakmai gyakorlatos munkahelyet, ahol a szervezet elfogadja feltételként, hogy a hallgató Erasmus ösztöndíjas.
A hallgató a Főiskolával egyezteti a lehetőséget, megbeszéli a konkrét munka engedélyezését.
A szervezet kitölti a Training Agreement-et, aláírja, a hallgatói is aláír, és csak ezután kerül sor a Főiskolán belüli aláírásra
A három oldalról aláírt Training Agreement után kapja meg a hallgató az ösztöndíjszerződését.

Munkavállalási engedély:

A szakmai gyakorlatosok az EU országaiban az Európai Képzési Program keretében végzik munkájukat, ehhez munkavállalási engedély nem kell.

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíjat az Erasmus+ szabályozza, részletek:

http://www.tkbf.hu/erasmus/hallgatok/informaciok#osztondijmerteke  oldalon.  Ennek megfelelően párhuzamosan kaphat ösztöndíjat a hallgató a munkahelyen kapott fizetéssel.
Felhívnánk azonban hallgatóink figyelmét, hogy ha a fogadó szervezet kiemelten magas fizetést biztosít, akkor a hallgató önfinanszírozó (Label) státuszba kerülhet.