Diákigazolvány

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggésben a következő tájékoztatást adta az Oktatási Hivatal:

Diákigazolvány ügyintézés a Tanulmányi Osztályon

Az új beiratkozók diákigazolvány igényléséhez segítséget nyújt a Felsőoktatási diákigazolvány igénylés folyamatábra, valamint az alábbi, pontokba szedett tájékoztatás.

Állandó diákigazolvány igénylése

1. NEK adatlap igénylése

Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 karakter hosszúságú azonosító kód.

2. Diákigazolvány igénylése a Neptunban

A hallgató a diákigazolvány igénylését minden esetben az oktatási intézményben, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül tudja kezdeményezni az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés menüpont alatt. 
FONTOS! Az Okmányirodából kapott NEK adatlapon található személyes és lakcím adatokat igénylés előtt egyeztetni kell a Neptunban lévő adatokkal! Eltérés esetén jelezni kell azt a TO ügyintézőnek, különben az igénylés később vissza lesz utasítva!

3. Diákigazolvány és érvényesítő matrica átvétele

Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a Főiskola címére postázza. A hallgatót Neptunos üzenetben tájékoztatjuk arról, hogy diákigazolványa megérkezett. A diákigazolványt és az aktív félévre szóló érvényesítéshez szükséges matricát a TO ügyintézőnél kell átvenni.

A matrica átvételi határideje őszi félév esetén október 31., tavaszi félév esetén március 31.

Ideiglenes diákigazolvány igazolás igénylése

1. Neptunban elindított állandó diákigazolvány igénylés

A tanulmányi ügyintéző az állandó diákigazolvány elkészültéig egy Igazolást (ún. "ideiglenes diákigazolványt") állít ki a hallgatónak, amellyel a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által garantált kedvezmények igénybe vehetők. Az ideiglenes diákigazolvány kiállításának a feltétele a Neptunban elindított állandó diákigazolvány igénylés.

2. Igazolás kérése

Az állandó diákigazolvány igénylését követően a hallgató kérésére a TO – személyes ügyfélfogadási időben – kiállítja a 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt.

Adatváltozás miatt új diákigazolvány igénylése

Amennyiben az alábbi adatokban változás történt, úgy a már kiadott diákigazolványt vissza kell szolgáltatni, és újat kell igényelni az állandó diákigazolvány Neptunos igénylésének leírása szerint azzal a kitétellel, hogy az igénylés oka nem új igénylés, hanem adatváltozás miatt.
 

Az adatváltozás esetei

- személynév változás,
- állandó lakcím változás (ha az érvényes lakcímkártyán szereplő állandó lakcím eltér a diákigazolványon szereplőtől),
- tagozat változása (nappali-esti).

Egyéb fontos tudnivalók
 

Az oktatási azonosító szám olyan általános azonosító, amellyel az oktatási rendszerben egy megadott személy egyértelműen azonosítható (felépítése: 7-essel kezdődő, 11 jegyű számsor). Ez a szám a diákigazolványon és az igazoláson is szerepel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bérlet vásárlásakor a hallgató oktatási azonosító számát (7-tel kezdődő számsor) tüntessék fel a bérletszelvényen.

Amennyiben a hallgató tanulmányait magasabb képzési szinten – alapszak után mesterszakon - folytatja, és új képzés munkarendje megegyezik az előző képzésével (nappali, esti), nem szükséges új diákigazolványt igényelnie!

A diákigazolvány elvesztése esetén 3500Ft pótdíj fizetendő (362/2011 (12.30) Kormányrendelet 40. paragrafusának 1.) bekezdése alapján)!

A diákigazolványt abszolválást követően le kell adni a tanulmányi osztályon, ezt követően a jogosultsági idő végéig ideiglenes diákigazolvány igazolást állítunk ki a hallgató számára.