Porosz Tibor, dr. univ

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Porosz Tibor, dr. univ
Születési dátum: 
1955
Végzettség: 

ELTE BTK Filozófia-Történelem szak, 1983 (MA)

Szakképzettség: 

Filozófia-történelem szakos előadó

Munkakör: 

oktató

Tudományos fokozat: 
dr. univ. 1988, filozófia (Summa cum laude)
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, 1996–1998:
• Éberség-gyakorlatok
• A buddhizmus alaptanításai
• A Felsőbb Tan Foglalata

1998–2005:
• Csikung
• A buddhizmus eszmetörténete
• Buddhista pszichológia
• Buddhista meditáció
• Gyógyítás a buddhizmusban

2006-2014:
• Vipasszaná meditáció
• A meditáció irányzatai
• A meditáció pszichológiája
• Meditáció és terápia
• A buddhizmus társadalomszemlélete
• A páli kánon
• Sutta, Vinaya
• A buddhizmus Nyugaton

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 

• Tudományos továbbképzési ösztöndíj az MTA Filozófiai Intézetében, 1988–1991.
• A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Vallásbölcseleti Tanszékének vezetője, 1998–2001.
• A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főigazgatója, 2001–2005.

Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

• A Buddhapada Alapítvány kuratóriumi tagja és kuratóriumi titkára, 1999-től.
• A Karuná Segélyszolgálat egyik alapítója, 2000.
• A Főiskolai Tanács tagja 2001-től
• A Tan Kapuja Buddhista Egyház Oktatási Bizottságának alapítója és első elnöke 2005-2006
• A Tan Kapuja Buddhista Egyház Oktatási Bizottságának elnöke 2013-tól

Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 

A szakmai munkában felhasznált nyelvek: angol, német, páli, szanszkrit.

Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 

 

Fontosabb publikációk:

Fordítások:
- Lótusz szútra. 1995. [ford.] Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó.
- A Felsőbb Tan foglalata (Abhidhammathasaṅgaha). 1997. [ford.] Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
- Rövid szövegek a Buddha beszédeiből (Khuddakapāṭha). 1998. [ford.] Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Monográfiák, könyvek:
- A Buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. 2000. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
- A buddhista filozófia és pszichológia alapfogalmai. 2002. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
- A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda buddhizmus szakszavai. 2012. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
- Szubjektív tudomány – objektív tudás. 2018. Tanulmányok a buddhizmusról. Gondolat Kiadó/A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest; 376 p.

Tanulmányok:
• Mit csinál a szél, amikor nem fúj? A „tudat” terei és idői. Előadás a „MAKOG XIV. – Tudat és elme” című konferencián. In: Mund Katalin-Kampis György (szerk.): Tudat és elme. 2007. Budapest: Typotex. pp. 103-134.
• A meditáció pszichodinamikájának alapjai. Keréknyomok, 2007/Nyár, 2. sz.; pp. 119-141.
• Szubjektív tudomány – objektív tudás. Kognitív folyamatok a meditációban. In: Csörgő Zoltán – Szabados Levente (szerk.): Szubjektív tudás – objektív tudomány. A XVI. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia publikációinak gyűjteménye., 2009. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kelet-Nyugat Kutatóintézete – L’ Harmattan. pp. 126-149.
• A buddhista pszichológia és gyakorlati alkalmazása Nyugaton. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (2010) 2. sz.; pp. 85-113.
• A Buddha nyelvhasználata az antik nyelvértelmezések középútján (2012). Keréknyomok, 2013/7. sz.; pp. 41-74.
:

A közelmúlt szakmai, tudományos (művészeti) munkássága: 

• A Buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. 2000. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
• A buddhista filozófia és pszichológia alapfogalmai. 2002. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.