Test és tudat 3. (Elvonulás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Test és tudat 3. (Elvonulás)
Tárgykód: 
M2-B313a
Tárgykód (esti): 
M2-E-B313a
Óraszám: 
2 x 11,5 óra
Óraszám (esti): 
2 x 11,5 óra
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Elvonulás szervezésében, vezetésében való gyakorlat megszerzése

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az alapszakos elvonuláson vaó részvétel során a hallgatók gyakorlatot szereznek egy elvonulás szervezési feladatainak megoldásában.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az Öt fogadalom (pancsa síla) és a Hat túlpartra juttató (páramítá) gyakorlati alkalmazása, a viselkedés, a beszéd és a gondolkodás uralására tett erőfeszítés.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Az önfegyelmezés, a példamutatás és mások segítésére tett erőfeszítés mások számára is érzékelhető megnyilvánulásai. Önálló problémamegoldás, proaktivitás.

Tartalom: 

A napirendben a gyakorlás áll a középpontban, ami, ülő- és sétáló elmélyedést, mantrázást,légzésfigyelést és állógyakorlatokat tartalmaz.A mesterszakos hallgatók az alapszakos hallgatókkal együtt végzik a gyakorlatokat, segítséget nyújtva az elvonulást vezető tanárnak az előre megbeszéltek szerinti feladatokban.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A hétvégi program szombat-vasárnap:

08.00-09.00 Ülő meditáció

09.00-09.30 Tea, reggeli

09.30-10.00 Mantra meditáció

10.10-10.10 Sétáló meditáció

10.10-10.40 Fekvő meditáció

10.40-10.50 Sétáló meditáció

10.50-11.20 Kinti sétáló meditáció

11.20-11.30 Sétáló meditáció

11.30-12.00 Kóan meditáció

12.00-13.00 Ebéd

13.00-14.00 Közösségi munka

14.00-15.00 Zen művészetek

15.00-15.30 Ülő meditáció

15.30-15-40 Sétáló meditáció

15.40-16.10 Jóga meditáció

16.10-16.20 Sétáló meditáció

16.20-16.50 Fekvő meditáció

16.50-17.00 Sétáló meditáció

17.00-17.30 Tea, vacsora

17.30-18.30 Beszélgetés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

mahájána, bódhiszattva, páramítá, pradnyápáramítá, dharma-súnjatá, pudgala-súnjatá

Forrás: 

Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra (Gyémánt szútra), Agócs Tamás magyar-, és más, angol nyelvű fordítások alapján.

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Az elvonulás szabályai szerint meghatározott életforma betartása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Duff, Tony (ford. Agócs Tamás) 2015: A teljes meditációs ülés. A Kagyü-nyingma meditáció elmélete és gyakorlata a samthától a dzogcsenig. Budapest: Padma Karpo Translation Committee.

Ajánlott irodalom: 

2. Hopkins, Jeffrey 1983. Meditation on Emptiness. Boston: Wisdom.

3. McMahan, David L. 2002. Empty Vision. Metaphor and Visionary Imagery in Mahayana Biddhism. London: Routhledge.

4. Ven. Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche 1997. A buddhista ürességmeditáció fokozatai. Budapest: Orient Press.