Test és tudat 2. (Zarándoklat)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Test és tudat 2. (Zarándoklat)
Tárgykód: 
M2-B312
Tárgykód (esti): 
M2-E-B312
Óraszám: 
15 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tárgy a buddhista gyakorlati képzés 4. elvonulása.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A fegyelem, valamint az elköteleződés erősödése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A zarándoklat, mint meditációs forma elméleti alapjainak, gyakorlatának ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A monoton gyaloglással járó – a beszélgetést is mellőző – zarándoklat kiváló lehetőséget biztosít a mélyebb önismeretre, a határaink megtapasztalására. A hallgató a zarándoklat során képessé válik önállóan, külső segítség nélkül éber figyelemmel vizsgálni önmagát.

Tartalom: 

A magyar buddhista zarándoklat a Buddha születésnapjához kötődő Vészákha (p: vesākha pūjā, szkt: vaiśākha pūjā) ünnepéhez kapcsolódik, és mindig valamely hazai sztúpához történik. A zarándoklat (szkt: tīrthacaryā, tib: gnas-skor, j: junrei 巡礼) a buddhista kultúrkörben mindenütt jelen lévő vallásgyakorlati forma. A zarándoklat egy gyalogos meditációs gyakorlat, amely során egy buddhista szent helyhez tartunk, azonban ez nem csak egy fizikai hely, hanem a bennünk lévő buddha-természet. A zarándoklat gyakorlata a pancsasíla (p: pañca-sīla) állandó figyelembevételére alapoz,ezen kívül elvárja a dohányzástól és húsevéstől való tartózkodást is. Az út elején minden résztvevő kap egy rövid buddhista szöveget, mint meditációs tárgyat, amellyel útközben dolgoznia kell. A zarándoklat során az időjárás függvényében minden este egy rövid meditációt végzünk. A zarándoklat utolsó napján lehetőség van csendfogadalomra, így segítve az egyre nagyobb elmélyülést, és jelenben tartózkodást. Akik egészségileg megtehetik, azok számára az utolsó nap böjtben telik, ami a sztúpához való érkezéskor megtisztult állapotot eredményez.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A zarándoklatot két formában lehet teljesíteni: Azok számára, akik fizikai állóképességük révén képesek rá, egy háromnapos kb. 108 km-es út során érik el a sztúpát. Azok, akik kevésbé fittek, két egynapos, csekély távolságú zarándoklaton kell részt venniük.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

sztúpa (szkt: stūpa, p: thūpa, tib: mchod-rten), khorva (tib: ’khor-ba).

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
A megadott viselkedési szabályok betartásával a választott zarándoklat teljesítése.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Korpics Márta 2014.: Zarándoklat Budapest: Typotex K.

2. Souden, David 2001.: Zarándoklatok. Lélekemelő utazások Budapest: Athenaeum 2000 K.

Ajánlott irodalom: 

1. Chan Khoon San 2001: Buddhist Pilgrime. Kuala Lumpur: Suban Jaya Buddhist Assotiation

2. Michael Pye 2014: Japanese Buddhist Pilgrimage. Equniox Publishing

3. Swami Mitra 1999: Walking with the Buddha. Buddhist Pilgrimages in India. Eicher Goodarth Ltd.