Buddhista gyakorlat 2. (Szertartás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista gyakorlat 2. (Szertartás)
Tárgykód: 
A2-D202
Tárgykód (esti): 
A2-E-D202
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus során végigmegyünk az Egyház általános Hét Ág mahájána szertartásának lépésein, egyenként gyakorolva a megfelelő lépcsőkhöz tartozó mudrákat, mantrákat és a vizualizációt. Lesz szó a különböző vonalak szertartásairól és a szertartás lépéseinek elméleti, a buddhista tanításban található értelmezéséről, szertartási eszközök, különféle oltárok szimbolikája.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Test, hang és képzelet összehangolása, tisztelet fontossága; a belső út szimbolikus végigjárásán keresztül lelki és szellemi folyamataink megértése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Cél a Tan Kapuja Egyház mahajána szertartásának elsajátítása, valamint a szertartáshoz tartozó alap buddhista tanítások, valamint kiegészítő gyakorlatok megismerése. A Három Kapu (testmudrák, beszéd-mantrák, szellem-megértés, képzelet) iskolázása a szertartáson keresztül.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Az óra célja, hogy a hallgató belekóstoljon a buddhista szertartások világába, megértse az aktív, mozgásos meditáció elveit és alkalmazni is tudja azokat akár a hétköznapi életében. Például a cselekvés, beszéd és tudatállapot összehangolása, hétköznapi rituálék.

Tartalom: 

A kurzus révén a hallgatók megismerik a buddhista liturgia alapelemeit, kezdve a menedéktől egészen a mantrarecitációkig és képessé válnak a Három Kapu iskolázására a kéztartások, mantrák, szövegek, valamint a képzeletgyakorlatok révén így a nem csak a nyugalmi meditációs módszerekről, de a mozgásos meditációkról is tapasztalatokat szereznek.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. a szertartások célja a buddhizmusban
2. a szertartásfajták a három Jána rendszereiben
3. a Három Magasztosság, valamint a mahájána Hét Ág felépítése
4. az idézés és annak értelme, gyakorlatai
5. a Menedék gyakorlata a különféle iskoláknál
6. a felajánlások (pudzsa) értelme, egy oltár felépítése
7. a megtisztulás és gyónás gyakorlatai
8. fogadalmak rendszere
9. a belső út járása
10. a mantrák fajtái, a mantrázás gyakorlata
11. a túlvivő bölcsesség gyakorlata
12. az érdemek felajánlása
13. a mudrák használata a szertartásban
14. a teljes szertartás közös gyakorlása, befejezés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Menedék, Három Magasztosság, jána, púdzsá. fogadalmak, mantra, érdemek felajánlása

Forrás: 

Sántidéva: Bódhiszattvacsárjavátara; Avatamszaka szútra megfelelő részei
 

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A TKBE szertartásrendjének elsajátítása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A Tan Kapuja Buddhista Egyház Szertartáskönyve

Ajánlott irodalom: 

1. The Fourteenth Dalai Lama1994: A flash of lightning in the dark of night. A Guide to the Bodhisattva's Way of Life Tenzin Gyatso, Shambhala Boston & London
2. Lama Zopa Rinpoche 2004: The preliminary practice of Altar set-up and water bowl offering, FPMT; USA
3. The Flower Ornament Scripture A Translation of the Avatamsaka Sutra by Thomas Cleary, Shambhala Publications, 1994.