Test és tudat 1. (Elvonulás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Test és tudat 1. (Elvonulás)
Tárgykód: 
M2-B311
Tárgykód (esti): 
M2-E-B311
Óraszám: 
2 x 11,5 óra
Óraszám (esti): 
2 x 11,5 óra
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A BA képzésben szerzett tapasztalatra építve az elvonulás megszervezésében és lebonyolításában való gyakorlat megszerzése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Vezetői képességek kialakítása, törekvés a megfelelő szintű teljesítményre, együttműködésre. Az elvonuláson való részvétel. A kurzus teljesítése során a megfelelő etikai elvek betartása. A fent felsoroltak elsajátítása, gyakorlása, az ennek megfelelő értékrend felmutatása. A kurzus során említésre kerülő ismeretek fentiek szerinti értelmezése, mérlegelése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A helyes szemlélet, helyes szándék jegyében a kurzus során említésre kerülő ismeretek átfogó elsajátítása, összefüggések felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Az elvonulás előkészítésében és lebonyolításában való aktív részvétel.

Előfeltétel:
Korábbi elvonuláson való részvétel.

Tartalom: 

A hallgató feladata a BA képzésben megjelenő Elvonulás 1., 3. és 5. kurzusokon való aktív részvétel. Feladatai közé tartozik az elvonulások előkészítése: a helyszín berendezése, adminisztratív teendők, az étkezések lebonyolítása, a szertartási eszközök előkészítése és a szertartások megtartása, önreflexió.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A hétvégi program szombat-vasárnap:
08.00-09.00 Ülő meditáció
09.00-09.30 Tea, reggeli
09.30-10.00 Mantra meditáció
10.10-10.10 Sétáló meditáció
10.10-10.40 Fekvő meditáció
10.40-10.50 Sétáló meditáció
10.50-11.20 Kinti sétáló meditáció
11.20-11.30 Sétáló meditáció
11.30-12.00 Ülő meditáció
12.00-13.00 Ebéd
13.00-14.00 Közösségi munka
14.00-15.00 Beszélgetés
15.00-15.30 Ülő meditáció
15.30-15-40 Sétáló meditáció
15.40-16.10 Jóga meditáció
16.10-16.20 Sétáló meditáció
16.20-16.50 Fekvő meditáció
16.50-17.00 Sétáló meditáció
17.00-17.30 Tea, vacsora
17.30-18.30 Beszélgetés

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Szatipatthána, pancsa síla, pannyá, karuná

Forrás: 

Satipaṭṭhānasutta (MN 10)

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
A kapott utasítások végrehajtása, önálló döntéshozatal, konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Análajó 2003. Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Nyanaponika Thera 1994. A buddhista meditáció szíve. A Satipatthāna Sutta szövege és kommentárjai. Budapest: Orient Press.
3. Sayadaw U Pandita 2010. Még ebben az életben. Budapest: Buddhista Vipassana Alapítvány - A Tan Kapuja Buddhista Egyház.
4. Ácsán Szucsittó 2006. Meditáció. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Ajánlott irodalom: 

1. Buddhadasa Bhikkhu 1988. Mindfulness with Breathing. Boston: Wisdom.
2. Gunaratana Mahathera, H. 1993. Mindfulness in Plain English. Boston: Wisdom.
3. Soma Thera 1981. The Way of Mindfulness. Kandy: Buddhist Publication Society.
4. Sujato Bhikkhu 2001. A Swift Pair of Messengers. Penang: Inward Path.
5. Ajahn Sumedho 1987. Mindfulness: The Path to the Deathless. Great Gaddesden: Amaravati Publications.
6. Ajahn Brahm 2006. Mindfulness, Bliss and Beyond. Boston: Wisdom.