Buddhista gyakorlat 4. (Gyógyászat)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista gyakorlat 4. (Gyógyászat)
Tárgykód: 
A2-D204m
Tárgykód (esti): 
A2-E-D204m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A második évben a hallgatók a mahájána tanításaival ismerkednek meg alapvetően, ahol az egyik kulcs az önzetlen attitűd kialakítása, és ezen szándékon alapuló cselekvés. A másokon való segítés egyik fontos területe a gyógyítás, mely részét képezte a tradicionális mahájána kolostori egyetemi képzésnek. A buddhista orvoslás alapjaiba nyernek a hallgatók bepillantást.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Segítő attitűd kialakítása. Saját állapotainkért magunk vagyunk felelősek, készség kialakítása arra, hogy mind a test, mind az érzelmek és a tudat szintjén képesek legyünk aktívan változtatni következményes állapotainkon.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A buddhista orvoslás ismeret-rendszerének és összefüggéseinek megismerése, megértése, a kapcsolódó terminológiák ismerete, a problémamegoldás mahájána elveinek elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tárgy az alaptanításokra épülő elméleti anyaga legfőképpen a karma – a belső okokból hogyan lesznek külső körülmények – alapos megértését feltételezi. Az orvoslás alapja önmagunk megfigyelésének képessége (szati: légzés, testtartás, étkezés, alvás stb.), majd mások megfigyelésének képessége (szimptómák felismerése, alkati típusok felismerése stb.). Képesség szintjén elvárható az alapvető nyitottság és segítő attitűd elsajátítása.

Tartalom: 

A Buddha első tanítása adja meg a buddhista orvoslás gerincét, ennek mentén értjük meg a karma, az ok-okozat működését, majd az ok és okozat kapcsán elemezzük a négyféle betegségtípust és a hozzájuk kapcsolódó terápiás rendszereket.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Két igazság – az egészség két szintje
2. A Buddha tana és az orvoslás, az Orvosbuddha, szöveges források
3. A Négy Nemes Igazság orvosi aspektusai
4. A karma tanítása és a betegségek
5. A betegségek négy fajtája
6. A test felépítése; a 7 szövet és a testrészek szimbolikus jelentése
7. Az okok ismerete; a testi energiák típusai (4-5-3 méreg)
8. Balesetek, sérülések orvosi aspektusai
9. Alkati típusok, alkati jellegű rendellenességek gyógyítása
10. Diéta, viselkedés, gyógyszerek, külsődleges terápiák
11. Érzelmi démonok, „provokációs” betegségek                                                                                                                                                                                         12. Gyógyítás energiával, belső terápiák, szertartások
13. „Karmikus” betegségek, kapcsolódó terápiák
14. Az orvoslás, mint a megvilágosodás útja

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

karma, tridosa (nyes pa), rlung, mkhris pa, bad kan, nyolc démonosztály

Forrás: 

Bhaisadzsjaguruvaidúrjaprabhárádzsa Szútra (Taisho XIV, 450)
Lótusz szútra
A Betegségek gyógyítása szútra (Arśapraśamana-sūtra, Taishō Kánon 21., száma: T.1325.21.490
Példázat az orvosokról szútra (Taishō Kánon 4. kötetében található. T.219.4.802)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel, a kiadott témákról 20 perces beszámolók tartása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Csögyal Namkhai Norbu 2010. Születés. élet és halál, Magyarországi Dzogcsen Közösség

Ajánlott irodalom: 

1. Dr. Pema Dordzse 2009. Tibeti spirituális gyógyászat, Budapest: Tericum kiadó
2. Ralph Quinlan Forde 2009. Tibeti gyógymódok, Gabo Kiadó
3. Khenchen Thrangu Rinpoche 2004. Medicine Buddha Teachings, New York, Boulder, Colorado: Snow Lion Publications Ithaca