Buddhista gyakorlat 3. (Művészeti gyakorlat)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista gyakorlat 3. (Művészeti gyakorlat)
Tárgykód: 
A2-D203
Tárgykód (esti): 
A2-E-D203
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A gyakorlati órán a kínai zen hagyományban megjelenő, és Japánban továbbfejlesztett művészeteket (festészet, kalligráfia, haiku költészet, stb.) a hallgatók megismerik, azok egyszerű szabályait elsajátítják, és művészi alkotásokat készítenek.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az önálló alkotói tevékenység kibontakoztatása; a műalkotás befolyásolja, megváltoztatja az alkotót, a befogadót és a környezetet

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatók ismerjék meg az egyes művészetek alapszabályait, és tudják alkalmazni is azokat.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatók ismerjék fel, hogy bármelyik élethelyzet lehet a művészet tárgya; legyenek képesek az adott szituációhoz megfelelő kifejezési módot választani és alkalmazni.

Tartalom: 

A fogadalomtétel, teaszertartás, rajzolás, festészet, kalligráfia, verselés, zen-kert, színház, jóga és meditáció gyakorlataival haladunk az önmegismerés felé.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-2. Fogadalomtétel, teaszertartás, rajzolás, meditáció.
3-4. Fogadalomtétel, teaszertartás, festészet, meditáció.
5-6. Fogadalomtétel, teaszertartás, kalligráfia, meditáció.
7-8. Fogadalomtétel, teaszertartás, verselés, meditáció.
9-10. Fogadalomtétel, teaszertartás, zen-kert, meditáció.
11-12. Fogadalomtétel, teaszertartás, színház, meditáció.
13-14. Fogadalomtétel, teaszertartás, jóga, meditáció.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Menedékvétel, Az öt fogadalom, A négy bódhiszattva fogadalom

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A zen művészetekben való gyakorlati jártasság.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dobosy Antal 2013: Ráfújt hajszál. Zen tánc, zen sajnálkozás, zen ordítás, Budapest, A Tan Kapuja
2. Dobosy Antal 2013: A fehér selyemszál hossza. Szútrák, kóanok, versek, eredeti tanulmányok és mai modern zen írások, Budapest, TKBF

Ajánlott irodalom: 

1. Miklós Pál 2012: Tus és ecset. Kínai művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest: Liget
2. Addis, Stephen (ford. Komáromy Rudolf) 2005: Hogyan nézzük a japán művészetet? Budapest: HVG