Elvonulás 6.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Elvonulás 6.
Tárgykód: 
A2-D106a
Tárgykód (esti): 
A2-E-D106a
Óraszám: 
2 x 11,5 óra
Óraszám (esti): 
2 x 11,5 óra
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzuson a hallgatók samatha gyakorlatot (például járómeditációt) végeznek, majd az ürességmeditációt gyakorolják instrukciók alapján. Így az elméletben tanultakat a gyakorlatban is hasznosítják, megvizsgálják, megtapasztalják.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A helyes törekvés jegyében az elvonuláson való fegyelmezett részvétel. Az együttműködési attitűd kialakítása. A helyes beszéd, helyes cselekedet helyes életvitel jegyében a kurzus során az erre vonatkozó előírások betartása. A félév során, más kurzusokon említésre kerülő gondolatok, filozófiai elméletek, stb. megismerése, mérlegelése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az Öt fogadalom (pancsa síla) és a Hat túlpartra juttató (páramítá) gyakorlati alkalmazása, a viselkedés, a beszéd és a gondolkodás uralására tett erőfeszítés.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A helyes éberség, helyes elmélyedés jegyében a kurzus ismeretanyagának belsővé tétele, saját reflexió kialakítása. Az önfegyelmezés, a példamutatás és mások segítésére tett erőfeszítés mások számára is érzékelhető megnyilvánulásai.

Tartalom: 

A napirendben a gyakorlás áll a középpontban, ami, ülő- és sétáló elmélyedést, mantrázást, légzésfigyelést és állógyakorlatokat tartalmaz. A fizikai jelenlét csupán szükséges, de nem elégséges feltétele a 3 kredit megszerzésének! A buddhista meditáció 5-6. számú kurzus a buddhista ürességmeditáció fokozatait járja végig. A négy féléves gyakorlati kurzus célja közvetlen tapasztalatszerzés a buddhizmus különféle filozófiai iskoláiban (vaibhásika, szautrántika, jógácsára és madhjamaka) leírt valóságelméletekről és tudatállapotokról, valamint az, hogy a hallgatók képesek legyenek beépíteni ezeket mindennapi életükbe. Bevezetésképpen samatha gyakorlatot (például járómeditációt) végzünk, majd az ürességmeditációt gyakoroljuk. Az 6. számú elvonulás anyaga a buddhista szemlélet begyakorlása, felkészülés a hétköznapokban való alkalmazásra.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A hétvégi program szombat-vasárnap:
08.00-09.00 Ülő meditáció (108 leborulás, Szív szútra)
09.00-09.30 Tea, reggeli
09.30-10.00 Mantra meditáció
10.10-10.10 Sétáló meditáció
10.10-10.40 Fekvő meditáció
10.40-10.50 Sétáló meditáció
10.50-11.20 Kinti sétáló meditáció
11.20-11.30 Sétáló meditáció
11.30-12.00 Kóan meditáció
12.00-13.00 Ebéd
13.00-14.00 Közösségi munka
14.00-15.00 Zen művészetek
15.00-15.30 Ülő meditáció
15.30-15-40 Sétáló meditáció
15.40-16.10 Jóga meditáció
16.10-16.20 Sétáló meditáció
16.20-16.50 Fekvő meditáció
16.50-17.00 Sétáló meditáció
17.00-17.30 Tea, vacsora
17.30-18.30 Beszélgetés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

mahájána, bódhiszattva, ékajána, páramitá, upája, trikája, tahágata-garbha.

Forrás: 

Prajñāpāramitāhṛdaya Sūtra (Szív szútra), Dobosy Antal magyar-, és más, angol nyelvű fordítások alapján.

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Az elvonulás szabályrendszerének megfelelően végzett gyakorlatok, az elvonulás teljesítése.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Shore, Jeff (ford. Pálmai Katalin, Sisilla Magdolna) 2014: A zen koan gyakorlása. Budapest: Egy csepp

Ajánlott irodalom: 

1. Duff, Tony (ford. Agócs Tamás) 2015: A teljes meditációs ülés. A Kagyü-nyingma meditáció elmélete és gyakorlata a samathától a dzogcsenig. Budapest: Padma Karpo Translation Committee.
2. Hopkins, Jeffrey 1983. Meditation on Emptiness. Boston: Wisdom.
3. McMahan, David L. 2002. Empty Vision. Metaphor and Visionary Imagery in Mahayana Biddhism. London: Routhledge.
4. Red Pine 2002: The Heart Sutra. Translation and Commentary. Berkeley: Counterpoint.
5. Ven. Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche 1997. A buddhista ürességmeditáció fokozatai. Budapest: Orient Press.