Elvonulás 4.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Elvonulás 4.
Tárgykód: 
A2-D104a
Tárgykód (esti): 
A2-E-D104a
Óraszám: 
2 x 24 óra
Óraszám (esti): 
2 x 24 óra
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az elméleti képzés során elsajátított ismeretek gyakorlatban való alkalmazása.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Önismeret, önfegyelem, belső késztetések kialakítása a buddhizmus mindennapi alkalmazására.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az Öt Fogadalom ismerete és betartása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A megszokott környezetből való kiszakadás során fellépő helyzetekben megfelelő viselkedésre való képesség.

Tartalom: 

A buddhista meditáció 4. kurzus során megismert meditációs technikák életvitelszerű alkalmazása.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. és 2. nap: 8.00 órakor indulás valamelyik buddhista központból (Tar, Bükkmogyorósd, Zalaszántó) csillagtúra keretében napi 20-30 km gyaloglással a természetben végezzük a meditációs praxist.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Összpontosítás, mindenre kiterjedt figyelem, türelem, kitartás, erőfeszítés.

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
A túrák teljesítése
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

-

Ajánlott irodalom: 

-