Elvonulás 3.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Elvonulás 3.
Tárgykód: 
A2-D103a
Tárgykód (esti): 
A2-E-D103a
Óraszám: 
2 x 11,5 óra
Óraszám (esti): 
2 x 11,5 óra
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A buddhista meditáció alapjainak begyakorlása.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A fegyelem, valamint az elköteleződés erősödése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tudat természetének mélyebb belátása, különösen a buddhista alaptanítások múlandóság (p: anicca, szkt: anitya, tib: mi rtag-pa) elvének a tapasztalati úton való megértése. A világ másik jellegzetességének az önlényeg nélküliség, magátlanság (p: anatta, szkt: anātma, tib: bdag-med) tapasztalat belátása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Mivel minden buddhista ösvényen a meditáció segít a ragaszkodások elengedésében, elvárt, hogy az elvonulás során erősödjön a gyakorlók elengedési képessége. Kialakuljon az aggodalom, harag, irigység, félelem, bosszúvágy, kétség, ostobaság stb.) tudati feltámadásának a megfigyelési képessége, ami a későbbiekben előfeltétele ezek felszámolásának, és az így a szenvedések megszűntetésének. A tudat jelenben tartásának, az éberségnek a legalább időszakos megvalósítása.

Tartalom: 

A buddhista meditáció 2. számú kurzus a buddhista szamahta (p: samatha, szkt: śamatha, tib: zhi-gnas) vezeti be a hallgatókat. Mivel ez az elvonulás még csak a harmadik ilyen kurzus, a meditáció alapjait kívánja megszilárdítani. Mivel a tudat lecsendesítése nem működik a test elnyugtatása nélkül, ezért fontos a meditációs testhelyzet elsajátítása. A hosszas meditációhoz nem szokottak végett, a napi gyakorlatokban fontos szerep jut, a jógagyakorlatoknak és a sétálómeditációnak, amelyek megkönnyítik a gyakorló a monoton testhelyzet okozta nehézségeinek elviseléséhez, valamint közösségi munkatevékenységet is tartalmaz. A különböző adottságú és gyakorlati előképzettségű hallgatókra tekintettel, kiemelt fontosságú a fokozatosság elvének alkalmazása.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

08.00-09.00 Jóga meditáció
09.00-09.30 Tea, reggeli
09.30-10.00 Ülő meditáció
10.10-10.10 Sétáló meditáció
10.10-10.40 Ülő meditáció
10.40-10.50 Sétáló meditáció
10.50-11.20 Kinti sétáló meditáció
11.20-11.50 Ülő meditáció
11.50-12.00 Sétáló meditáció
12.00-13.00 Ebéd
13.00-14.00 Közösségi munka
14.00-14.30 Ülő meditáció
14.30-14.40 Sétáló meditáció
14.40-15.10 Ülő meditáció
15.10-15.20 Sétáló meditáció
15.20-16.20 Jóga meditáció
16.20-16.30 Sétáló meditáció
16.30-17.00 Ülő meditáció
17.00-18.00 A tapasztaltak megbeszélése
18.00-18.30 Tea, vacsora

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

aniccsa, anatta, bódhicsitta, szamatha

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Az önellátó életmód megismerése és elsajátítása
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Ácsán Szucsittó 2007 Buddhista meditáció. Az alapok.. Budapest: Buddhapada
2. AlapítványÁcsán Szumédhó 2000. Csittavivéka, A csöndes tudat tanítása, Budapest: Buddhapada Alapítvány

Ajánlott irodalom: 

1. Análajó 2007. Szattipathána. A megvalósítás egyenes útja. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2. Bhikkhu Bodhi 1993. A nemes nyolcrétű ösvény. Budapest: Orient Press
3. Duff, Tony (ford. Agócs Tamás) 2015. A teljes meditációs ülés. A Kagyü-nyingma meditáció elmélete és gyakorlata a samathától a dzogcsenig. Budapest: Padma Karpo Translation Committee.