Elvonulás 2.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Elvonulás 2.
Tárgykód: 
A2-D102a
Tárgykód (esti): 
A2-E-D102a
Óraszám: 
2 x 10,5 óra
Óraszám (esti): 
2 x 10,5 óra
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az elvonulás a meditációs kurzuson elsajátított alapok életmódszerű alkalmazását segíti elő.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Összpontosítás képessége, monotónia tűrés erősítése, közösségformálás, szabálykövetés, toleráns viselkedés elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az Ánápánaszati szutta ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Önreflexióra való képesség.

Tartalom: 

Az Ánápánaszati szutta alapján végzett gyakorlatsor.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A kurzus két egymást követő teljes napon zajlik a megfelelő mélységű átélés érdekében. A szentiratban leírt gyakorlatsort végzik a hallgatók tanári útmutatásokkal kiegészítve.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Szatipatthána, kája, védaná, csitta, dhamma

Forrás: 

Ánápánaszati szutta (MN 118)

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Éber jelenlét a teljes kurzuson. A gyakorlatok hatásmechanizmusát is értő, önálló gyakorlásra való képesség. Az elvonulást záró beszélgetésen való aktív részvétel.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A légzésben való jelenlét tanítóbeszéde, M. 118. (M iii. 78.) (Ánápánaszati-szutta) fordította Farkas Pál, kézirat
2. Buddhadasa Bhikkhu – Anapanasati, Mindfulness of breathing – Sublime Life Mission 1976.

Ajánlott irodalom: 

1. Análajó 2007. Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja (ford. Tóth Zsuzsanna). Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Ácsán Szucsittó 2007. A Buddhista Meditáció, az alapok – Buddhapada Alapítvány