Elvonulás 1.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Elvonulás 1.
Tárgykód: 
A2-D101a
Tárgykód (esti): 
A2-E-D101a
Óraszám: 
2 x 10,5 óra
Óraszám (esti): 
2 x 10,5 óra
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Dharmatanítói
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az elvonulás a meditációs kurzuson elsajátított alapok életmódszerű alkalmazását segíti elő.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Összpontosítás képessége, monotónia tűrés erősítése, közösségformálás 

Szabálykövetés, toleráns viselkedés elsajátítása

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A Szatipatthána szutta ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Önreflexióra való képesség.

Tartalom: 

A Szatipatthána szutta alapján végzett gyakorlatsor.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Az órák tartalmának meghatározása 2 napra: 

A kurzus két egymást követő teljes napon zajlik a megfelelő mélységű átélés érdekében. A szentiratban leírt gyakorlatsort végzik a hallgatók tanári útmutatásokkal kiegészítve.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Szatipatthána, kája, védaná, csitta, dhamma

Forrás: 

Satipaṭṭhānasutta (MN 10)

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Éber jelenlét a teljes kurzuson. Az elvonulást záró beszélgetésen való aktív részvétel. A gyakorlatok hatásmechanizmusát is értve az önálló gyakorlásra való képesség.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

Análajó 2007. Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja (ford. Tóth Zsuzsanna). Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Ajánlott irodalom: 

Harvey, Peter 2013. An Introduction to Buddhism. Teachings, History and Practices. Cambridge (GB): Cambridge University Press.