Buddhista szentirat-ismeret 6. (Mahájána szútrák) [angolul]

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 6. (Mahájána szútrák) [angolul]
Tárgykód: 
A2-B416m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B416m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
angol
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgatók megismerik a pradnyápáramitá-szútrák nyelvezetét, legfontosabb fogalmait. A terminológia alapján képes majd felismerni a pradnyápáramitá szöveget.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgató sajátítsa el a mahájána szöveg elemzéséhez szükséges ismereteket.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató bármely mahájána szentiratban szereplő terminológia alapján képes beazonosítani a pradnyápáramitá szövegeket. Ismeri a szövegtípus alapfogalmait, a szövegben szereplő személy- és helységnevek alapján meghatározza a szöveg keletkezésének körülményeit.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató képes bármely pradnyápáramitá szöveg elemzésére. A szöveg alapján kimutatja a fogalmi gondolkodás korlátait, a felmerülő probléma megoldásához megnevezi a kapcsolódó meditációs gyakorlatot.

Tartalom: 

Áttekintjük a pradnyápáramitá-szútrák nyelvezetét, módszerét és filozófiáját, a bennük megjelenő legfontosabb fogalmakat. Elemző módon megismerjük a Vadzsraccshédiká-pradnyápáramitá-szútra teljes szövegét.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Esti képzés esetében is; a témakörök az oktatás során ebben az esetben összevonódnak.

1. A pradnyápáramitá irodalom bemutatása
2. A Gyémánt szútra történetei háttere
3. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 1-3. fejezetek
4. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 4-6. fejezetek
5. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 7-9. fejezetek
6. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 10-12. fejezetek
7. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 13-15. fejezetek
8. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 16-18. fejezetek
9. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 19-21. fejezetek
10. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 22-24. fejezetek
11. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 25-27. fejezetek
12. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 28-30. fejezetek
13. Gyémánt szútra, szövegelemzés, 31-32. fejezetek
14. Összegzés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

mahájána, bódhiszattva, páramítá, pradnyápáramítá, dharma-súnjatá, pudgala-súnjatá

Forrás: 

Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra (Gyémánt szútra), Agócs Tamás magyar-, és más, angol nyelvű fordítások alapján.

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Dolgozat: egy választott témáról 10 oldal, szakdolgozati követelmények szerint.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Agócs Tamás, 2000: Gyémánt áttörés, TKBF, Budapest

Ajánlott irodalom: 

1. Cleary, Thomas, 1998: The Sutra of Hui-neng, Grand Master of Zen, with Hui-neng’s Commentary on the Diamond Sutra, Shambhala, Boston
2. Hanh, Thich Nhat, 2010: The Diamond That Cuts Through Illusion, Parallax Press, Berkeley
3. Hua, Hsuan, 1974: The Diamond Sutra, BTTS, San Francisco
4. Price, A.F., 2012: The Diamond Sutra, Shambhala, Boston
5. Red Pine, 2002: The Diamond Sutra, Counterpoint, Berkeley
6. Yifa, & Owens, M.C. & Romaskoewicz, P.M., 2006: Vajra Prajnaparamita Sutra, Buddha’s Light Publishing, Hacienda Heights, California