Buddhista szentirat-ismeret 7. (Kóanok és zen szövegek 1.)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 7. (Kóanok és zen szövegek 1.)
Tárgykód: 
A2-B407m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B407m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A rejtett értelmek felfedezése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A szemléletváltás gyakorlása

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A kóangyűjtemények alapos ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Egy ismeretlen kóan értelmének kibontása.

Tartalom: 

A zen buddhizmus alapvető kóangyűjteményeinek, a leggyakrabban használt szútrák és néhány ismertebb zen szöveg megismertetése. A zen gyakorlatában alkalmazott kóan tanítási módszer megismertetése, és szempontok a zen szövegek olvasásához, megértéséhez. Szemelvényeket ragadunk ki a zen irodalomból (annak ellenére, hogy a zen nem támaszkodik az írásokra), és a zen szentirataiból fogunk részleteket tárgyalni. A szútrák közül elsősorban a Szív szútrát fogjuk végigvenni. Áttekintjük a két nagy kóan gyűjteményt: a Nincs Kapu és a Kék Szikla Feljegyzések kóangyűjteményt. Tanulmányozzuk a kóanok szerepét a zen gyakorlatában, a kóanok segítségével való tanítás módszereit. Néhány a szellemi út szempontjából fontos témát elemezünk filozófiai és gyakorlati oldalról egyaránt.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A Nincs Kapu kóangyűjtemény: (A Nincs Kapu kóangyűjtemény keletkezése, szerzője? Hány kóant tartalmaz? Amban története hányadik?)
2. A kóanok szerepe, használata (Mi a kóan? A kóan szó jelentése, és a különböző nyelveken való ejtése; A kóanok a gyakorlatban. Használata meditációban, dharmabeszélgetésben, tanításban.)
3. Dzsósú nincsje (NK1): (Dzsósú életrajza; Mi a Buddha_természet?; Mit jelent Dzsósú válasza?)
4. A tudat mozog (NK29): (Zen templomok; Tapasztalás; Tudat)
5. Dzsósú elmosatja a tálat (NK7): (Kolostori vándolás; Itt és most; Tiszta tudat)
6. Bódhidharma megnyugtatja az elmét (NK41): (Bódhidharma élete és szerepe; Tanítás, tanulás; Elmét megnyugtatni)
7. Dzsósú remetéket vizsgáztat (NK11): (Remeteség a zenben; Mester és tanítvány; Különbség)
8. Nanszen kettévágja a macskát (NK14): (Nanszen életrajza; Nem ártás; Igaz szó, igaz válasz)
9. Dzsósú ciprusfája (NK37): (A zen buddhizmus terjedése; Gyakorlás; Analogikus látásmód)
10. Tózan három font lenje (NK18): (Szerzetesi élet; Buddhaság; Kérdés)
11. Éppen ez a tudat a Buddha (NK30): (A zen alapelvei; Tudat; Éppen ez van)
12. Dzsósú megvizsgál egy öregasszonyt (NK31): (Nők a zenben; Bizonyosság, hitelesség; Az út)
13. Toszocu három kapuja (NK47): (Élet és halál; Kutatás; Kapuk és akadályok)
14. Basó vándorbotja (NK44): (Basó életrajza; Segítség, segítés; Zen bot)

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

kóan, kóanok használata, Buddha-természet, Dzsósú, Bódhidharma, remeteség, mester és tanítvány, Nanszen, nem-ártás, Tózan, Toszocu három kakpuja, Basó

Forrás: 

A Nincs Kapu kóangyűjtemény; Dzsósú nincsje (NK1); A tudat mozog (NK29); Dzsósú elmosatja a tálat (NK7); Dzsósú remetéket vizsgáztat (NK11); Nanszen kettévágja a macskát (NK14); Dzsósú ciprusfája (NK37); Tózan három font lenje (NK18); Éppen ez a tudat a Buddha (NK30); Dzsósú megvizsgál egy öregasszonyt (NK31); Toszocu három kapuja (NK47); Basó vándorbotja (NK44)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel, egy választott kóan bemutatása legfeljebb 20 percben.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dobosy Antal 2015. Mahákásjapa mosolya – zen kóangyűjtemény (Tartalmazza a teljes A Nincskapu kóangyűjteményt és a teljes Kék szikla gyűjteményt jegyzetekkel ellátva, és tartalmaz tizenegy kóant a Zen a gyakorlatban című kötetből), A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete

Ajánlott irodalom: 

2. Egyetlen szál virág az egész világ, 365 kóan, Fordította: Szigeti György, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1997. Budapest.
3. Terebess Gábor 1990. Folyik a híd, zen buddhista anekdótakincs, Budapest: Officina Nova
4. Kapujanincs Átjáró, Kínai csan buddhista példázatok, Fordította: Miklós Pál, Helikon, 1987. Budapest