Mozgás gyakorlat 5. (Tibeti jóga)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mozgás gyakorlat 5. (Tibeti jóga)
Tárgykód: 
A2-B315
Tárgykód (esti): 
A2-E-B315
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
1
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A meditációs gyakorlatok hatékony végzéséhez, mivel a meditáció a Három Kapu közül a tudathoz kapcsolódik, nélkülözhetetlen iskolázni a testet és a légzést is, melyek a test és a beszéd kapujához tartoznak.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Ellazult figyelem, önreflexióara való képesség fejlesztése; a gyakorlatokat mindenki a saját fizikai korlátainak megfelelően kell, hogy végezze, tehát tudnunk kell megfigyelni és elfogadni a korlátainkat és azok szerint cselekedni.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az elsajátítandó anyag: a vezetékek uralásának öt gyakorlata a kapcsolódó pránájámával, a második jantracsoport öt gyakorlata a hozzá tartozó légző gyakorlattal valamint az akadályok elhárításának hosszú gyakorlata. A hallgatónak meg kell érteni a mozgás- és légző gyakorlatok hatásmechanizmusát, mind a testre, mind pedig a tudatra gyakorolt hatásaikat, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok megélése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Alapvetően fejleszti a mozgáskoordinációt, a légzés és a mozgás összekapcsolása lehetővé teszi a hatékony stressz-oldást, mind az egészségre, mind pedig a tudatra rendkívül jó hatással bír. A tudat szintjén segíti a fókuszálás képességét, valamint megnyugtatja a tudati folyamatokat, ezáltal előkészíti a meditációt.

Tartalom: 

A mozgás és légzés fontosságának megértése után az egyik legrégibb buddhista jógarendszer elsajátításának lépéseit kezdjük el, a 108 gyakorlatból az első 19 gyakorlatot megtanulva.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés, történelmi háttér (Csögyal Namkhi Norbu Rinpocse bemutatása)
2-3. Bemelegítő gyakorlatok és a Kilenc Tisztító légzés elsajátítása
4-5. Az ízületek lazításának öt gyakorlata
6-9. A Nyolc Mozgás megtanulása
10-12. Az Első Jantracsoport öt gyakorlatának megtanulása
13. Gyakorlás
14. Összefoglalás

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A gyakorlatrendszerhez tartozó tibeti elnevezések: rnal ’byor, ’phrul ’khor, nyi zla kha sbyor, ’jam rlung, rdzub rlung, dgang ba, gzil ba, skyil ba, ’dren pa, rtsa stong ’khyil ba

Forrás: 

Csögyal Namkhai Norbu: Yantra Yoga, the Tibetan Yoga of Movement, Snow Lion Publications Ithaca, New York, 2008.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A gyakorlatsor elsajátítása és önálló végzésére való képesség.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

Csögyal Namkhai Norbu: Jantra Jóga segédlet, Magyarországi Dzogcsen Közösség, Budapest 2009.

Ajánlott irodalom: 

Chögyal Namkhai Norbu and Fabio Andrico: Tibetan Yoga of Movement, Shang Shung Publications Località Merigar 58031 Arcidosso (GR), Italy, 2013.