Mozgás gyakorlat 2. (Jóga)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mozgás gyakorlat 2. (Jóga)
Tárgykód: 
A2-B312
Tárgykód (esti): 
A2-E-B312
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
1
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az órákon megalapozzuk, betekintünk, és lehetőség szerint elmélyülünk a buddhista meditációs praxisba (dinamikus és statikus formában is), a test, a légzés és a tudat éberségét célzó jóga gyakorlatok segítségével. A gyakorlatok elősegítik a helyes felismerés és belátás folyamatát a jelen lévő fizikai, emocionális, mentális állapotaink, hajlamaink és attitűdünk tekintetében. Támogatják a nemes nyolcrétű ösvény egyes tagjainak a gyakorlását (helyes belátást, elhatározást, helyes cselekedetet stb.).

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Nyitott, érdeklődő, szemlélődő, megfigyelő attitűd kifejlesztése, a négy brahma vihāra (mettā, karunā, mudtā, upekkhā) a nagy létszámú csoportban való gyakorlás tolerálása és a konfliktusmentes együttműködés érdekében. A gyakorlás során összpontosított figyelem, éberség, nyugalom és belső béke megvalósítására törekvés. A fizikai gyakorlásban a valódi képességek és lehetőségek felismerése nyomán erőszakmentes attitűd – ahimszá - kifejlesztése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Törekvés a gyakorlatok elsajátítására, a feladatok saját képességekhez mérten magas szintű megvalósítására. A tanultak továbbvitele, alkalmazása a hétköznapi életben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A sīla: erény, moralitás, helyes viselkedés (erőszakmentesség, becsületesség, nem lopás, tartózkodás a tudatmódosító szerek használatától, mértékletesség). A fentiek jegyében a gyakorlati órákon való részvétel során törekvés a helyes viselkedésre (a Főiskolán, az egyéb előadásokon és lehetőség szerint a Főiskolán kívül is)! A fent felsoroltak saját értelmezésének igénye, elsajátítása, gyakorlása.

Tartalom: 

A klasszikus, Patandzsali féle jóga filozófián alapuló gyakorlásokon megalapozzuk a buddhista ülőmeditációhoz szükséges testi és tudati éberség fejlődését. A gyakorlatok végzése során határozott szándék és törekvés a bennünk zajló tudati folyamatok megfigyelése, felszámolása vagy átalakítása. Minden egyes felkínált és felhasznált gyakorlat (formájától függetlenül) ennek a belső folyamatnak az eszközeként jelenik meg!

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés a jóga és a buddhizmus elméleti és gyakorlati kapcsolatába
2. A figyelem megalapozása a testben jóga gyakorlatok segítségével
3. A figyelem megalapozása a légzésben jóga gyakorlatok segítségével
4. A figyelem megalapozása a tudatfolyamatokban jóga gyakorlatok segítségével
5 – 13. A helyes éberség gyakorlása jóga gyakorlatok segítségével
14. Az önálló gyakorlásra való felkészítés, a tapasztalatok összefoglalása

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Jóga, darsana, szati, kája szati, ánápána szati, panycsa síla, jama-nijama, brahma vihára, dháraná, dhjána, szamádhi, klésák.

Forrás: 

Páli Kánon Vinaya Pitaka; Szatipatthána Szútra; Patanjali: Jóga szútra

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Írásbeli záró dolgozat egy szabadon választott, előre egyeztetett témában, megfelelő tartalmi és formai követelmények szerint 3-5 oldal terjedelemben, pontos szakirodalmi hivatkozásokkal. Maximálisan elfogadható távollét: 3 alkalom.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Fórizs, László 2002. Patanjali: A jóga vezérfonala. Budapest: Gaia.
2. Análajó 2007. Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja. (ford. Tóth Zsuzsanna) Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
3. Ácsán Szucsittó 2007. Buddhista meditáció - Az alapok. (ford. Malik Tóth István) Budapest: Buddhapada Alapítvány.
4. Ráhula, Valpola 2014. A Buddha tanítása. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Egyház.
5. Bodhi, Bhikkhu 2012. A nemes nyolcrétű ösvény (ford. Farkas Anikó). Budapest: Filosz

Ajánlott irodalom: 

1. Szvámi Véda Bhárati 2007. Mantra és meditáció. (Ford.: Papp József) Budapest, Filosz Kiadó
2. B.K.S. Iyengar 2009. A jóga fája (Ford.: dr. Martini Dániel) Budapest, Filosz Kiadó