Buddhista meditáció 6. (Zen)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 6. (Zen)
Tárgykód: 
A2-B306a
Tárgykód (esti): 
A2-E-B306a
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus során a hallgatók tovább mélyítik zen meditációs és szertartási ismereteiket.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Önismeret, innovatív készségek, kreativitás felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A meditációs gyakorlatok során használt Szív-szútra, a liturgia, szertartási eszközök ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A meditáció során megszerzett egyéni tapasztalatok összekapcsolása a gyakorlatokkal.

Tartalom: 

A zen gyakorlása a meditáción alapul. A zen meditáció elsajátítása. A szertartásos viselkedés, a szertartás teremben, a zen templomban való viselkedés elsajátítása. A meditáció jelentősége és szerepe a szellemi úton. A recitálás gyakorlata. A szív szútra recitálásának elsajátítása. A zen leborulás jelentősége és gyakorlata. A sétáló meditáció elsajátítása és gyakorlása. A meditációból, recitálásból, leborulásból, dharma beszédből és kóan felolvasásból álló szertartás levezetésének elsajátítása és gyakorlása.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14. meditációs gyakorlat, szútra recitáció, dharma beszéd, kóan felolvasás

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Bevezetés, szertartásrend, meditáció, kóan; tiszta tudat; nem-tudom tudat; teljesség; a meditáció haszna, célja, eredménye; világosság; üresség; harmónia; szabadság; tanulás; felelősség; globális szemlélet; átadás; kezdet

Forrás: 

Szív-szútra

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
A meditációkon való aktív részvétel, megengedett távollét maximum 3 alkalom.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dobosy Antal 2015. Mahákásjapa mosolya - zen kóangyűjtemény (Tartalmazza a teljes A Nincskapu kóangyűjteményt és a teljes Kék szikla gyűjteményt jegyzetekkel ellátva, és tartalmaz tizenegy kóant a Zen a gyakorlatban című kötetből), A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete

Ajánlott irodalom: 

1. Kapujanincs Átjáró, Kínai csan buddhista példázatok, Fordította: Miklós Pál, Helikon, 1994. Bp.
2. Terebess Gábor 1990. Folyik a híd, zen buddhista anekdótakincs, Budapest: Officina Nova
3. Miklós Pál 1978. A Zen és a művészet, Gyorsuló idő sorozat, Budapest: Magvető Kiadó