Buddhista meditáció 5. (Tudati képzés)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 5. (Tudati képzés)
Tárgykód: 
A2-B305
Tárgykód (esti): 
A2-E-B305
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus a Buddhista meditáció törzsanyagi tárgyának ötödik eleme, ahol a hallgatók megismerkednek a mahájána buddhizmusban oly fontos koncepciókkal történő meditációs
technikákkal. Ez azért igen lényeges, mert a gondolatokon túli tudatállapotok nehezen elérhetők, azonban a tudati képzés ezen módszereivel megtanulhatjuk kezelni a gondolatainkat és pozitív irányban felhasználni azokat.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Saját gondolkodási sémáink felismerése, altruista attitűd kifejlesztése. Képessé válni a saját gondolkodásmódunkon változtatni, a gondolatainkkal pozitív érzelmi állapotokat kelteni, önnön állapotainkért felelősséget vállalni.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatóknak alapismeretekkel kell rendelkezniük a Tudati képzés szövegeiről, a buddhizmusban elfoglalt helyéről, a meditációs módszereken belül pedig a Lodzsongok sajátos jellegzetességeiről. Érteniük kell a gyakorlatok hatásmechanizmusát, valamint célját.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatók a kurzus során megismernek többféle Tudati képzés gyakorlatot, ezekben tapasztalatokkal rendelkezniük és a tapasztalata-ikat a megfelelő keretek között meg is kell tudniuk fogalmazni, számot adni róluk. A hétköz-napi életben is képessé kell válniuk felismerni azon helyzeteket, ahol a gondolataikkal, a látásmódjukon való változtatással egy helyzetet a közös jó irányába tudnak mozdítani.

Tartalom: 

A kurzus elhelyezi a buddhista meditációs rendszerekben a Lodzsong, a Tudati képzés speciális módszerét, majd az egyik Lodzsong rendszer gyakorlatin megy végig.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A nagy ösvények a buddhizmusban
2. A szenvedés okainak megszüntetése a különféle módszerekkel
3. A gondolataink természete, gyakorlás a gondolatokkal
4. A szamszára jellegzetességei, a Lemondás szellemének fontossága (mulandóság)
5. A példakép, Buddha fontossága, gyakorlás a Buddha tulajdonságaival
6. A Mahájána buddhizmus alapja: az Önzetlenség szellemének kialakítása
7. A tibeti nagy iskolák Lodzsong szövegei, azok története
8. A legfontosabb Lodzsong rendszerek ismertetése, rövid gyakorlatok
9-13. Patrül Rinpocse módszere a Bódhiszattvacsarjávátara szövegéhez
14. Összegzés

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

blo sbyong (lo dzsong), bódhicsitta, csitta, vidzsnyána, manasz, szamszára, karma, bódhiszattva, bhávana, mati, buddhi

Forrás: 

Habcsomó szutta; Buddhávatamszaka szútra; Bódhicsarjávatára

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
A felmerülő tudati problémák azonosítása és a megfelelő gyakorlat alkalmazása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A Step-by-Step Guide to Meditating on the Bodhicharyavatara by Patrul Rinpoche, translated by Adam Pearcey, 2004. Revised and updated August 2007

Ajánlott irodalom: 

1. Thupten Jinpa 2006. Mind training, The Great collection. Somerville, USA: Wisdom
2. Publications, Inc.
3. Santideva 2001. A bódhiszattva ösvény. Budapest: Karma Ratna Dargye Ling