Buddhista meditáció 3. (Vipasszaná)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 3. (Vipasszaná)
Tárgykód: 
A2-B303am
Tárgykód (esti): 
A2-E-B303am
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A gyakorlat folyamatos végzése a buddhista tanulmányok kezdetétől a legmagasabb szintekig megtapasztalhatóvá és érthetővé teszi a tanításokat, végső soron a szenvedéstől történő megszabadulás eszköze. 

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A magasfokú figyelem és az önreflexió segítségével a szabadság megtapasztalása. Az erköcs és a meditáció elválaszthatatlan, vagyis miközben mindenki a saját testét, érzéseit, érzelmeit, tudtállapotait tudatosítja, megtanulja a mások iránti felelősség vállalását is. 

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szabadon engedett saját élmények beavatkozás, manipuláció és értékítélet nélküli tudatosítása bővíti a  különféle helyzetekre adott válaszlehetőségek felismerését. 

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Magasfokú fenntartott figyelem, a türelem és az elfogadás, a személyek és helyzetek előítélet nélküli objektív kezelése, a problémamegoldó gondolkodás magas szintje. 

Tartalom: 

A Goenka-féle vipasszaná módszer szerint végzett meditáció. 

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A közös gyakorlás és az egyéni konzultációk alapján egyénre szabott. 

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A fogalomnélküli gondolkodás 

Forrás: 

 Buddhához, vagy a szavait őrző hagyományhoz kötődő alapszöveg (ágama / nikája) A Goenka-féle vipasszaná módszer és annak hagyománya.

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel. A megengedett távollét legfeljebb 3 alkalom.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Hart, William 2002. Az élet művészete – Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása alapján, Budapest, Ursus Libris.

Ajánlott irodalom: 

1. Duff, Tony (ford. Agócs Tamás) 2015: A teljes meditációs ülés. A Kagyü-nyingma meditáció elmélete és gyakorlata a samthától a dzogcsenig. Budapest: Padma Karpo Translation Committee.