Mahájána buddhizmus 3. (A zen története)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mahájána buddhizmus 3. (A zen története)
Tárgykód: 
A2-B-ZE203m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-ZE203m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A zen buddhizmus történetének megismerése által az irányzat mélyebb megértése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Történeti források önálló feldolgozása

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A zen történetében jelentős iskolák kialakulásának és a neves mesterek életútjának ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató tudjon különbséget tenni a különböző zen irányzatok között.

Tartalom: 

Az órákon belső utazáson veszünk részt: a zen útját követjük. A Tan indiai megjelenése után Kínában alakult ki a ma ismert irányzat, és annak különféle változatai. Mesterek, iskolák jelentek meg, ami elősegítette a terjedést, más országokba is. Célunk a zen megvalósítása a hétköznapokban, világi követők számára. Megoldáskeresés, hogyan tudjuk hazánkban is méltóképpen képviselni a Tant. Ez a gyakorlás.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. India: A Tan megjelenése
2. India: A zen kialakulása
3. Kína: A Tan útja
4. Kína: Bódhidharma élete
5. Kína: a pátriárkák kora
6. Kína: Mesterek, iskolák
7. Kína: Az öt csan iskola
8. Tibet: A zen útja
9. Korea: a zen útja
10. Vietnám: A zen útja
11. Japán: A zen útja
12. Japán: A zen elterjedése
13. A zen Nyugatra érkezik
14. A zen Magyarországon

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Mahájána, bódhiszattva, zen, meditáció

Forrás: 

Dobosy Antal (szerk.) 2005, Zen szöveggyűjtemény, TKBF jegyzet, Budapest
Cleary, Thomas and J.C., 2005, The Blue Cliff Record, Shambhala, Boston and London

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A szakdolgozati követelmények szerint megírt 10 oldalas dolgozat egy választott témából.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Komár Lajos, 2013, A zen története, TKBF jegyzet

Ajánlott irodalom: 

2. Dumoulin, Heinrich, 1988, Zen Buddhism: A History, Volume I., India and China, Macmillan Publishing Company, New York
3. Fields, Rick, 1992, How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America, (3rd ed.) Shambhala, Boston
4. Hamar Imre, 2004, A kínai buddhizmus története, Balassi Kiadó, Budapest
5. Matsuo, Kenji, 2007, A History of Japanese Buddhism, Global Oriental, Folkestone
6. Miklós Pál, 1979, A zen és a művészet, Magvető Kiadó, Budapest
7. Mu Soeng Sunim, 1987, Thousand Peaks, Korean Zen: Traditions and Teachers, Parallax Press, Cumberland
8. Nguyen Tai Thu, 2009, The History of Buddhism in Vietnam, The Gioi Publishers, Hanoi
9. Totman, Conrad, 2006, Japán története, Osiris Kiadó, Budapest
10. Watts, Alan W., 1997, A Zen útja, Polgár Kiadó, Budapest