Tibeti buddhizmus 2. (Szertartástan)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tibeti buddhizmus 2. (Szertartástan)
Tárgykód: 
A2-B-Ti202
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-Ti202
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy bepillantást engedjen a tibeti szertartások hatalmas kosarába. A tibeti kolostori rendszernek igen gazdag szertartásrendje van, és a csendes meditációk mellett kiemelt szerepet kapnak a recitációk, liturgiák, szertartási eszközök, hangszerek használata stb. A kurzus célja, hogy egy rövid szertartás megtanulásával a hallgató önállóan is képes legyen gyakorolni, megértse a test, beszéd, tudat szerepét a gyakorlásban és képes legyen a szertartások alapelveit akár a hétköznapokban is alkalmazni, az életmódja részévé tenni.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A szertartások kommunikációs formák, tehát fejlesztik a kommunikációs készségeket, a tudati nyitottságot. Az önálló gyakorlás képessége nagyon fontos elsajátítandó készség, a rendszeresség ereje, a szorgalom mellett.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tibeti buddhizmus szertartásos gyakorlatait kell alapszinten elsajátítani, a kapcsolódó terminológiával együtt. megérteni a gyakorlatok célját, működésük mechanizmusát, valamint a tanítások, azaz az elmélettel való szoros kapcsolatukat.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Önállóan végezni a kurzus során megtanult rövid gyakorlatot, valamint képessé válni a tibeti buddhizmus nagy vonalainak gyakorlataiban a megfelelő megéréssel részt venni.

Tartalom: 

A tibeti buddhizmus híres a gazdag szertartásos gyakorlatairól, kezdve a mahájána púdzsáktól (különféle felajánlás, megtisztítás rituálék, áldásban részesülés), folytatva a tantrikus beavatásokkal, szádhanákkal egészen a a különféle megvilágosodott cselekedetekig, mint a lecsendesítő, növelő, szentelő és leigázó tevékenység. Ebbe a hatalmas világba pillant be a kurzus.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A Menedék és a rendbelépés szertartásai
2. Bódhicsitta
3. Leborulás szertartásos gyakorlata
4. Idézés, dicsőítés
5. Pudzsák, felajánlások (Szang, Szertyim, Mandala, Karuná víz, Marme Mönlam)
6. Vadzsraszattva tisztító gyakorlata
7. Mantra recitáció fajtái, Érdemek felajánlása
8. Mönlamok, kívánságok
9. Egy beavatási szertartás
10. Trónraültetési szertartás részletes ismertetése
11. Kríja tantra rituális fürdőzés gyakorlata
12. Jóga tantra mandala gyakorlatának ismertetetése
13. Hosszúélet, Szentelések, Tűzszertartások
14. Halotti szertartások

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

skyabs 'gro (menedék), dam pa gsum: sbyor ba sems bskyed, dngos gzhi dmigs med, rjes bsngo ba, mchod (púdzsá), dam tshig (szamaja), yi dam, mantra, dbang bskur

Forrás: 

Sántidéva: Bódhiszattvacsárjavátara Calling Witness with a Hundred Prostrations (dpang skong phyag brgya pa)) - Toh 267, Degé Kangyur Vol 68 (mdo sde, Ya), folios 1b-5b

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A szertartás önálló végzése, bemutatása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

Dzsamgön Kongtrul: A Bizonyosság Fáklyája, Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, Budapest 2001.

Ajánlott irodalom: 

1. Jamgon Kongtrul Lodro Thaye: Creation & Completion Essential Points ofTantric Meditation, Commentary by Khenchen Thrangu Rinpoche, Wisdom Publications, London 2002.
2. Khenchen Trangu Rinpoche: Journey of the Mind: Putting the Teachings on the Bardo into Effective Practice, Karme Thekchen Choling (KTC) Vancouver, Canada 1997.
3. His Holiness the Dalai Lama: Yoga Tantra Paths to Magical Feats, Snow Lion Publications Ithaca, New York, Boulder, Colorado 2005.
4. Tulku Urgyen Rinpoche: Repeating the Words of the Buddha, Rangjung Yeshe Publication, Hongkong 2006.