Tanulásmódszertan

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tanulásmódszertan
Tárgykód: 
A2-B801m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B801m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatók megszokott tanulási és jegyzetelési módszerei javarészt elavultak, kevésbé működőképesek, a buddhista tanulmányok pedig különösen más tanulási stratégiát kívánnak, mint amivel általában eddig tanultak. A felkészítő, alapozó jellegű kurzus során ismereteket szereznek az egyéni tanulási stílusukról, jó gyakorlatokat, segédanyagokat kapnak. Megismerkednek a tudományos igényű ismeretszerzés és információ-feldolgozás alapjaival.

Tartalom: 

A kurzus során a hallgatók képet kapnak a buddhista felsőoktatás jellegzetességeiről, a lehetséges célokról. Megismerkednek a tanulmányok során használható segédeszközökkel, alkalmazásokkal. A tanulásmódszertani ismeretek oktatása interaktív, multi-szenzorális tananyag segítségével történik. A hallgatók egyéni tanulási stílusának valamint kognitív profiljának felmérését követően az egyéni tanulási stratégiák kialakítása igény szerinti tanácsadás során történik.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az órák rendszeres látogatása. Érdemjegyet a jelenlétek alapján lehet szerezni. Maximális hiányzás: 3 alkalom, ezzel az elégséges (2) értékelés jár.
Súly: 
0