Szakdolgozatot előkészítő szeminárium 2.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Szakdolgozatot előkészítő szeminárium 2.
Tárgykód: 
M2-Z102
Tárgykód (esti): 
M2-E-Z102
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Míg A Tan Kapuja Buddhista Főiskola BA képzése általános elméleti és gyakorlati ismereteket és készségeket nyújt a buddhizmus szerteágazó szakterületére vonatkozóan, az MA képzés nagy hangsúlyt helyez a buddhizmus tudományos szemléletű vizsgálatára. Ez a szemléletmód nem csak a tárgyak struktúrájában jelenik meg, hanem az egyes tárgyak tananyaga is igyekszik az adott téma szakirodalmát, más tudományágakkal való kapcsolatát alaposabban feltárni. A Szakdolgozati kutatás 1-4. c. tárgy ennek a tudományos szemléletnek a gyakorlati oldalát helyezi középpontba oly módon, hogy bizonyos készségeket fejleszt. A tárgy keretében a hallgatók ugyanis végig egy célt követnek, mégpedig a tanulmányokat záró szakdolgozat megírását, viszont az ehhez szükséges készségek megszerzése érdekében a négy félév alatt megismerkednek a tudományos módszertan elemeivel, a
kutatásmódszertannal, a szakdolgozatírás módszer-tanával, a szakmai publikációk, recenziók, előadások tartásának módszereivel, és némi gyakorlatot szereznek az oktatás terén. A tárgy kurzusai általában egyéni konzultációt jelentenek, a hallgatók a választott tutor-oktatójuk / szakdolgozati témavezetőjük vezetésével szemeszterről szemeszterre haladnak előre szakdolgozatuk megírásában.

Tartalom: 

A félév fő célkitűzése, hogy a hallgatók leszűkítsék a szakdolgozatuk témáját, meghatározzák a dolgozatuk várhatóan végleges címét, elkészítsék a szakdolgozatuk tervezett tartalomjegyzékét, és rögzítsék a feldolgozott és feldolgozandó szakirodalmat. Természetesen e félévben is folytatódik a szakirodalmi kutatás, illetve nyelvi típusú dolgozat esetén a forrásszöveg feldolgozása, avagy másféle adatgyűjtés (pl. interjúk készítése stb.). A félév során kiválasztják a szakdolgozati témavezetőt (ha ez eddig nem történt meg). A félév végén a szakdolgozatuk legalább egy fejezetét elkészítik, amelyhez feldolgozzák és felhasználják a dolgozatírás módszertani szakirodalmát is.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A kurzus során tárgyalt témák valamelyikéből egy – szakdolgozati követelményeknek megfelelően megírt – 7 oldalas dolgozat beadása.
Súly: 
0