Szakdolgozatot előkészítő szeminárium 1.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Szakdolgozatot előkészítő szeminárium 1.
Tárgykód: 
M2-Z101
Tárgykód (esti): 
M2-E-Z101
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Míg A Tan Kapuja Buddhista Főiskola BA képzése általános elméleti és gyakorlati ismereteket és készségeket nyújt a buddhizmus szerteágazó szakterületére vonatkozóan, az MA képzés nagy hangsúlyt helyez a buddhizmus tudományos szemléletű vizsgálatára. Ez a szemléletmód nem csak a tárgyak struktúrájában jelenik meg, hanem az egyes tárgyak tananyaga is igyekszik az adott téma szakirodalmát, más tudományágakkal való kapcsolatát alaposabban feltárni. A Szakdolgozati kutatás 1-4. c. tárgy ennek a tudományos szemléletnek a gyakorlati oldalát helyezi középpontba oly módon, hogy bizonyos készségeket fejleszt. A tárgy keretében a hallgatók ugyanis végig egy célt követnek, mégpedig a tanulmányokat záró szakdolgozat megírását, viszont az ehhez szükséges készségek megszerzése érdekében a négy félév alatt megismerkednek a tudományos módszertan elemeivel, a
kutatásmódszertannal, a szakdolgozatírás módszer-tanával, a szakmai publikációk, recenziók, előadások tartásának módszereivel, és némi gyakorlatot szereznek az oktatás terén. A tárgy kurzusai általában egyéni konzultációt jelentenek, a hallgatók a választott tutor-oktatójuk / szakdolgozati témavezetőjük vezetésével szemeszterről szemeszterre haladnak előre szakdolgozatuk megírásában.

Tartalom: 

A félév során a hallgatók a választott témakörükre vonatkozó szakirodalom összegyűjtését végzik. Azaz szakirodalmi kutatómunkát végeznek, amelynek során felkutatják a releváns szak-irodalmat, különös tekintettel a legfrissebb publikációkra. Ezen szakirodalmak közül terv szerint elolvassák, jegyzetelik a szakdolgozathoz szükséges könyveket, könyvrészleteket, cikkeket. A félév végén egy kutatási beszámolót írnak, amely tartalmazza az elkészített szakirodalomjegyzéket. Valamint egy rövid recenziót írnak egy friss publikációról (2000-től).

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Írásbeli beszámoló a szorgalmi időszakban.
Súly: 
0