Buddhista etika és pszichológia 1. (Buddhizmus és gyógyítás)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista etika és pszichológia 1. (Buddhizmus és gyógyítás)
Tárgykód: 
M2-B501
Tárgykód (esti): 
M2-E-B501
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az előadás célja annak bemutatása, milyen szoros, szimbiotikus kapcsolatban áll a buddhizmus és a gyógyítás.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Problémamegoldás, kompetenciahatárok ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Cél a hétköznapokban alkalmazható gyakorlati ismeretek megszerzése az egészség megőrzésére, valamint a mindennapi életben használható gyógyeljárások közül a reflexológia, illetve az akupresszúra alapjainak elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Annak felismerése, hogy az egyes mindennapi egészségügyi problémák mikor igényelnek szakellátást, és mikor milyen eszközzel kezelhetők otthon.

Tartalom: 

A keleti gyógyászati rendszerek átfogó elméleti ismertetése, az alapismeretek gyakorlatban való kipróbálása.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A prebuddhista gyógyászat Indiában.

2. A Buddha szemléletváltása.

3. A gyógyító Buddha.

4. A gyógyító szerzetesek.

5. Az ájurvéda és a buddhizmus.

6. Ájurvédikus alapismeretek (elmélet és gyakorlat).

7. A gyógyító bódhiszattvák.

8. A kínai gyógyászat és a buddhizmus.

9. A kínai gyógyászat alapismeretei (elmélet és gyakorlat).

10. A gyógyító energiák.

11. A gyógyító lámák.

12. A tantrikus gyógyítás.

13. Reflexológiai alapismeretek (elmélet és gyakorlat).

14. Akupresszúrás alapismeretek (elmélet és gyakorlat).

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Egészség, betegség, kibillent állapot, reflexológia, akupresszúra

Forrás: 

Tipitaka, Tripitaka

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Szóbeli vizsga
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Zysk, K. G. 1996: Medicine in the Veda. Religious Healing in the Veda. Delhi

2. Zysk, K. G. 1998: Ascetism and Healing in Ancient India. Medicine in the Buddhist Monastery. Delhi

3. Birnbaum R. 1979: The Healing Buddha. Boulder

4. Clifford T. 1994: Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry. The Diamond Healing. Delhi

Ajánlott irodalom: 

1. Akupunktúra Atlasz. 2000. Atheneaum, Budapest,

2. Eőry Ajándok 1988: Akupresszúra. Magyar Természetgyógyászok Tudományos Egyesülete. h.n.

3. Joshi, S. V. 1999: Ájurvéda és pancsakarma. Az egészségmegőrzés ősi indiai módszertana. Édesvíz Kiadó, Budapest

4. Kaptchuk, T. J. 1992: Évezredek hagyománya: A kínai orvostudomány. Filozófiai, elméleti és gyakorlati alapok. Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület, Budapest

5. Lad, Vasant: Ayurvéda. az öngyógyítás tudománya. Édesvíz Kiadó, Budapest, é.n.

6. Nagy Zoltán 1992: Tibeti orvoslás. Pesti Szalon Kiadó, Budapest