Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 1. (Páli szövegek)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 1. (Páli szövegek)
Tárgykód: 
M2-B401
Tárgykód (esti): 
M2-E-B401
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Páli nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az idegen nyelvű szakirodalom ismeretének elmélyítése, tapasztalatszerzés a szentiratok magyar nyelvre való fordításában.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az angol nyelvű szentiratok megismerése és értelmezése, mérlegelése. Az idegen nyelven való kommunikáció fejlesztése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szutták rendszerében való magabiztos eligazodás. Választott szutta fordítása az angol és a páli nyelvű szövegek használatával, összevetésével.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A szuttákból megismerhető tanítási módszerek elsajátítása, saját reflexió kialakítása.

Tartalom: 

Saṁyutta Nikāya, III. Vagga 22. Khandha saṁyutta és a hozzátartozó szövegek fordítása. A szuttákban megjelenő tanítások felismerése és azonosítása, a szutták kritikai elemzése, egységes terminológiai szótár megalkotása a szöveg páli nyelvű kulcsszavaira. A visszatérő szövegrészek lehetőség szerinti egységesítése, következetes fordítása (azonban nem cél az egyéni különbségek kiküszöbölése). Aszöveg egyes szuttáinak a Páli kánonban fellelhető részleges vagy teljes megfelelései (konkordancia), az eltérések vizsgálata. Konkordanciák a tibeti, kínai és töredékes szanszkrit nyelvű kánonokban, mahájána szútrákba átvett szövegrészek fellelése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14: Az órákon az egyéni munkával fordított szövegeket közös megbeszélés után javítjuk.

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Egységes terminológia, konkordancia

Forrás: 

Saṁyutta nikāya, M.10. Satipaṭṭhāna sutta, M.28. Mahāhatthipadopama sutta, M.109. Mahāpuṇṇama sutta.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az előadásokon való részvétel. Maximálisan elfogadható távollét: 3 alkalom. Az óra tárgya a Saṁyutta nikāya 22. Khandhasaṁyutta szövege. A szemináriumon a részvétel ajánlatos, hiszen „szellemi paradigmaváltást” követel, és erősen számítunk a diákok aktív és alkotó közreműködésére. A kurzus során folyamatosan szóbeli és írásbeli beszámolókra kerül sor.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2000. The Connected Discourses of the Buddha. Boston (USA): Wisdom Publications.
2. Rhys Davids, C. A. F.– Woodward, F. L. (ford.) 1992. The Book of the Kindred Sayings, III. Vol. London (GB): Pali Text Society.
3. John D. Ireland 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part I. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 107. http://www.bps.lk/olib/wh/wh107-p.html
4. Ñānananda, Bhikkhu 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part II. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 183-185. http://www.bps.lk/olib/wh/wh183-u.html
5. Walshe, Maurice O’C. 2010. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part III. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 318-321. http://www.bps.lk/olib/wh/wh318-u.html
6. Ñānamoli, Bhikkhu – Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2001. The Middle Length Discourses of the Buddha. Boston (USA): Wisdom Publications.
7. Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2012. The Numerical Discourses of the Buddha. Boston (USA): Wisdom Publications.
8. Nārada Mahāthera (ford.) Bodhi, Bhikkhu (ed.) 2010. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. The Abhidhammattha Saṅgaha of Ācariya Anuruddha. Kandi (Sri Lanka): Buddhist Publication Society Pariyatti Editions.

Ajánlott irodalom: 

1. Bodhi, Bhikkhu 1976. Khandha and Upādānakkhandha, in Pali Buddhist Review, Vol. I. No. 1. 91-102. oldal.
2. Thānissaro Bhikkhu 2002. Five Piles of Brick. The Khandhas as Burden and Path, in The Karma of Ouestions. Valley Center (USA): Metta Forest Monastery. http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/khandha.html
3. Anālayo 2007. Perspectives on Satipaṭṭhāna, 164-176. oldal. Cambridge (GB): Windhorse Publications.
4. Gethin, R. M. L. 1986. The Five Khandhas: their Treatment in the Nikāyas and Early Buddhism, in Journal of Indian Philosophy, 14. 35-53. oldal.
5. Skilling, Peter 1995. On the Five Aggregates of Attachment, in Buddha Dhyāna Dāna Review, Vol. XXXII. No. 2. (April-June) 39-55. oldal.
6. Buddhist Text Translation Society 2009. The Śūraṅgama Sūtra. A New Translation with Excerpts from the Commentary by the Venerable Master Hsuan Hua. X.1-8. Fifty Demonic States of
Mind. USA: Buddhist Text Translation Society.