Buddhista meditáció 4. (Zen)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 4. (Zen)
Tárgykód: 
M2-B304am
Tárgykód (esti): 
M2-E-B304am
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A képzés egészén végighúzódó meditációs gyakorlatok utolsó része, melynek célja a zen meditáció megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A zen meditáció során szerezhető önismeret

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A Szív szútra és a zen meditáció folyamatának alapos ismerete

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Kontrollált viselkedés, önismeret.

Tartalom: 

A zen gyakorlása a meditáción alapul. A zen meditáció, a szertartásos viselkedés, a szertartás teremben,a zen templomban való viselkedés elsajátítása. A meditáció jelentősége és szerepe a szellemi úton. A recitálás gyakorlata. A szív szútra recitálásának elsajátítása. A zen leborulás jelentősége és gyakorlata. A sétáló meditáció elsajátítása és gyakorlása. A meditációból, recitálásból, leborulásból, dharma beszédből és kóan felolvasásból álló szertartás levezetésének elsajátítása és gyakorlása

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14. Meditációs gyakorlat, szútra recitáció, dharma beszéd, kóan felolvasás

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Bevezetés, szertartásrend, meditáció, kóan; tiszta tudat; nem-tudom tudat; teljesség; a meditáció haszna, célja, eredménye; világosság; üresség; harmónia; szabadság; tanulás; felelősség; globális szemlélet; átadás; kezdet

Forrás: 

-

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel, a meditáció személyes tapasztalatairól szóbeli beszámoló.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dobosy Antal 2015: Mahákásjapa mosolya - zen kóangyűjtemény (Tartalmazza a teljes A Nincs-kapu kóangyűjteményt és a teljes Kék szikla gyűjteményt jegyzetekkel ellátva, és tartalmaz tizenegy kóant a Zen a gyakorlatban című kötetből), A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, Budapest

Ajánlott irodalom: 

2. Kapujanincs Átjáró, Kínai csan buddhista példázatok, Fordította: Miklós Pál, Helikon, 1994. Budapest

3. Terebess Gábor 1990.: Folyik a híd, zen buddhista anekdótakincs, Officina Nova, Budapest

4. Miklós Pál 1978: A Zen és a művészet, Gyorsuló idő sorozat, Magvető Kiadó, Budapest