Buddhista meditáció 1. (Szatipatthána)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 1. (Szatipatthána)
Tárgykód: 
M2-B301a
Tárgykód (esti): 
M2-E-B301a
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A gyakorlat folyamatos végzése a buddhista tanulmányok kezdetétől a legmagasabb szintekig megtapasztalhatóvá és érthetővé teszi a tanításokat, végső soron a szenvedéstől történő megszabadulás eszköze.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A magasfokú figyelem és az önreflexió segítségével a szabadság megtapasztalása. Erköcs és meditáció elválaszthatatlan, vagyis miközben mindenki a saját testét, érzéseit, érzelmeit,
tudatállapotait tudatosítja, megtanulja a mások iránti felelősség vállalását is.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szabadon engedett saját élmények beavatkozás, manipuláció és értékítélet nélküli tudatosítása bővíti a különféle helyzetekre adott válaszlehetőségek felismerését.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Magasfokú fenntartott figyelem, a türelem és az elfogadás, a személyek és helyzetek előítélet nélküli objektív kezelése, a problémamegoldó gondolkodás magas szintje.

Tartalom: 

A Buddha szatipatthána módszere.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

A közös gyakorlás és az egyéni konzultációk alapján egyénre szabott.

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A fogalomnélküli gondolkodás.

Forrás: 

Satipaṭṭhānasutta (MN 10)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A meditáción a részvétel kötelező.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Análajó 2007. Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja (ford. Tóth Zsuzsanna). Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.