Tibeti buddhizmus 6. (Tantra)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tibeti buddhizmus 6. (Tantra)
Tárgykód: 
A2-B-TI206
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-TI206
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantrajána témakörében nagyon sok mű látott napvilágot, ezért fontos, hogy a rendszer kulcsfogalmait, hátterét, módszereit tisztán lássuk, még akkor is, ha a tantrák legtöbb módszere nem publikus, csak egy szűk körnek gyakorolható.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Saját korlátaink, szintünk ismerete, annak megítélése, hogy mely módszerek alkalmasak számunkra a negatív érzelmek kezelésére.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tantrikus írások főleg a tibeti buddhizmuson belül hatalmas korpuszt ölelnek át, ezért fontos azon alapelvek ismerete, melyek révén megértjük, hogy mely szövegek milyen tantraosztályhoz tartoznak, így nem veszünk el gyökérszövegek és kommentárok sűrűjében. Ehhez a kulcsfogalmak és a módszerek szintjeinek ismerete nélkülözhetetlen.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Fontos a lényeglátás elsajátítása, szakmai szempontból pedig azon kapuk felismerése, felfedezése, melyek révén a tantrikus irodalom kutatása lehetővé válik. Cél, hogy a buddhizmus nagy rendszerei közül megértsük, hogy milyen jellegzetességekkel rendelkezik a vadzsrajána, miben tér el, és miben közös a többi nagy járművel (hínajána, mahájána).

Tartalom: 

A kurzus a mai kor által szinte teljesen félreértett tantra és azon belül is a buddhista tantra alapelveit, forrását, kulcsfogalmait, rendszerét, gyors módszereit ismerteti meg a hallgatóval természetesen tiszteletben tartva a hagyományvonalak előírásait.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. a négy tanítási módszer a tibeti kánon szerint (szóbeli, engedélyezett, meghatalmazott, megjósolt)
2. a Három kája tana, a Nirmánakája, mint a tanítás forrása, a Szambhógakája, mint a tantrák forrása, a Dharmakája, mint a hirtelen, nem–kettősségre alapozó utak forrása
3. az szútrák oki (filozófiai jellegzetességek négy oki ösvénye) és a tantrák eredmény ösvénye
4. a Vadzsra jelentése, a vadzsratermészet, a vadzsrajána módszere (az átalakítás ösvénye)
5. a tantra (folytonosság) jelentése (üresség és világosság nem-kettőssége)
6. az ösvényre lépés kapuja a beavatás, a Vadzsramester jelentősége
7. az Alap, Ösvény, Gyümölcs a tantrákban, az Istenségek jógája, a Pantheon, különféle megnyilvánulások                                                                                                     8. az alacsonyabb tantrák megtisztulás módszerei (három család-öt család) felépítés, beteljesedés, a négy mudrá
9. magasabb tanrák módszere, az üresség és gyönyör gyakorlata, ennek három fázisa, a felépítés gyakorlatai, gyökérmantra, lényegi mantra, akció mantra (négy tevékenység)
10. az hétköznapi élet integrálása a felépítés fázisával (evés, alvás, mosdás jógái)
11. a beteljesedés jógái, a Szadangajóga a különféle tantrákban, a testi (’phrul ’khor), légző gyakorlatok a vezetékek, pránák és esszenciák uralására (nádi, prána, bindu)
12. a szexualitás szerepe a tantrikus gyakorlatokban, a mérgek elixírré alakítása, mérgek átalakítása a hétköznapi életben
13. a felépítés és beteljesedés elválaszthatatlansága, a mahámudrá szintje, megvilágosodni egy élet alatt
14. Összefoglalás

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Dharmakája, Szambhógakája, Nirmánakája, tantra, vadzsra, mantra, mandala, gyur lam, mudrá, utpattikrama, szampanakrama, szadanga jóga, nádi, prána, bindu, mahámudrá

Forrás: 

Srí Kálacsakra tantra (translated with it’s commentary by Philp Lecso)

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Szóbeli vizsga a félév végén.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. LamaYeshe 2001. The Essence Oftibetan Buddhism, The Three Principal Aspects of the Path and an Introduction to Tantra, Boston: Lama Yeshewisdom Archive

Ajánlott irodalom: 

1. Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye: Creation & Completion, Essential Points ofTantric Meditation, Introduced, translated, and annotated by Sarah Harding Commentary by Khenchen Thrangu Rinpoche, Wisdom Publication, USA 2002.
2. Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye: The Treasury of Knowledge Book Six, Part Four: Systems of Buddhist Tantra The Indestructible Way of Secret Mantra, Snow Lion PublicationsIthaca, New York Boulder, Colorado 2005.
3. Patrul Rinpoche 1992. The heart treasure of the enlightened ones, The Practice of Vitw, Meditation and Action A Discourse Virtuous in the Beginning) Middle) and End by With commentary by Dilgo Khyentse Translated from the Tibetan by The Padmakara Translation Group, Shambhala Boston & London