Tibeti buddhizmus 5. (Szimbológia és ikonográfia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tibeti buddhizmus 5. (Szimbológia és ikonográfia)
Tárgykód: 
A2-B-TI205
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-TI205
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tibeti művészet legfontosabb szakaszainak áttekintése és általános gyakorlata az ikonográfiában.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tibeti meditációs gyakorlatok alapjául szolgáló vizuális támasztékok értelmezésének megértése, használatuk módszereinek elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A főként angol és német nyelven kiadott szakirodalom feldolgozása a század első felétől napjainkig.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A helyesen értelmezett szimbólumok és ikonográfiai sajátosságok gyakorlati célú használata.

Tartalom: 

A tibeti buddhizmus rendkívül gazdag és szerteágazó vizuális művészeti megjelenési formáinak, nagy korszakainak, kolostorainak és neves mestereinek ismertetése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A nagy nyugati gyűjtemények kialakulása, fontosabb kiadványai és kutatói. Általános
ikonográfia.
2. Ikonográfiai rendszerek. Korai. ny-tibeti művészet 11. sz.-i falképek, Dungkar, Tabo.
3. 11. sz.-i ny-tibeti művészet, Alcsi és a kasmíri hatás, kisbronzok.
4. Korai közép-tibeti művészet Drathang, Salu és az indiai hatás. Thangkák és bronzok.
5. Korai nepáli művészet.
6. Khara-Khoto művészete.
7. Tibeti műv a Jüan és a Ming dinasztiák alatt.
8. Tibeti művészet a 13–15. sz.-ban.
9. Tibeti művészet és a Szakja rend. A Ngor kolostor.
10. Festészeti stílusok a 15. sz. után.
11. U.a. és nepáli művészet.
12. Tibeti művészet a Qianlong din. alatt.
13. Tibeti művészet a 18. sz.-ban
14. Új festészeti típusok kialakulása.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Ikonográfia, Dungkar, Tabo, Alcsi, Drathang, Salu, thangkha, Khara-Koto, Ngor

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Írásbeli vizsga a félév végén.