Szakmai gyakorlat 5.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Szakmai gyakorlat 5.
Tárgykód: 
A2-B-Gy005
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-Gy005
Óraszám: 
40 óra
Óraszám (esti): 
3 nap (napi 8 óra)
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
0
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató a képzés folyamán megismert fogalmakat – mettá (kedvesség), upekkhá (kiegyensúlyozottság), khanti (türelem, tolerancia, elfogadás, kitartás), karuna (segítőkészség), nekkhamma (lemondás) - gyakorlatban is erősítse meg magában, a viselkedésében

Tartalom: 

Függ a kiválasztott szakmai gyakorlat helyétől, az elvégzendő feladatoktól.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Ide írd a tartalmat!

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Követelmények
Követelmények: 
A befogadóhellyel kötött megállapodás szerint, a hallgató tudásának megfelelően, odaadóan végezze a vállalt feladatot a gyakorlat ideje alatt.
Súly: 
0