Szakmai gyakorlat 1.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Szakmai gyakorlat 1.
Tárgykód: 
M2-B-Gy001
Tárgykód (esti): 
M2-E-B-Gy001
Óraszám (esti): 
2 nap (napi 8 óra)
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
0
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató a BA képzés folyamán megismert fogalmakat – mettá (kedvesség), upekkhá (kiegyensúlyozottság), khanti (türelem, tolerancia, elfogadás, kitartás), karuna (segítőkészség), nekkhamma (lemondás) - gyakorlatban továbbfejlessze, magáévá tegye másokkal és magával szemben, s az elvégzett munkájában.

Tartalom: 

Függ a kiválasztott szakmai gyakorlat helyétől, az elvégzendő feladatoktól. 2 összefüggő nap az őszi, 3 összefüggő nap a tavaszi szemeszterben (vagy fordítva) az első 3 szemeszterben. Az utolsó szemeszterben 3 hét összefüggő gyakorlat. Kétszer lehet ugyanazon a helyen elvégezni a szakmai gyakorlatot, de nem egymás utáni szemeszterben. A szakmai gyakorlatot olyan helyen lehet teljesíteni, ahol van felsőfokú végzettségű gyakorlatvezető.

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
A befogadóhellyel kötött megállapodás szerint, a hallgató tudásának megfelelően, odaadóan végezze a vállalt feladatot a gyakorlat ideje alatt.
Súly: 
0